ตรวจซิฟิลิส กี่วัน หลังเสี่ยง

By | พฤศจิกายน 23, 2020

ตรวจซิฟิลิส กี่วัน โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง ที่ถือว่ามีความร้ายแรงเป็นอย่างมาก การติดเชื้อของซิฟิลิส ไม่แค่ต้องมีเพศสัมพันธ์เท่านั้น แต่เชื้อสามารถติดต่อได้ผ่านทางการสัมผัสต่าง ๆ เช่น แผลติดเชื้อ การจูบ จากแม่สู่ลูก เป็นต้น สมัย

ปัจจุบันนี้หลาย ๆ คนอาจจะคิดว่าโรคซิฟิลิสไม่ร้ายแรง หรือน่ากลัวแต่อย่างใด สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่อย่าลืมไปว่าโรคซิฟิลิสนั้นมีหลายระยะ ซึ่งบางระยะก็อาจไม่มีการแสดงอาการออกมาให้เห็น และผู้ป่วยที่ติดเชื้อบางรายอาจไม่รู้ตัวว่าตนเองนั้นติดเชื้อ จนกระทั่งเชื้อซิฟิลิสได้พัฒนาไปสู่ระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ จึงจะแสดงอาการออกมาให้เห็น

หากผู้ป่วยไม่ได้เข้ารับการรักษา เชื้อซิฟิลิสที่อยู่ภายในร่างกายจะมีการแพร่กระจายเชื้อไปทั่วร่างกายอย่างรวดเร็ว จนอาจส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายโดยเฉพาะระบบประสาท ซึ่งจะเกิดการทำงานที่ผิดปกติ หรือร้ายแรงจนถึงขั้นทำให้พิการ และเสียชีวิตลงได้

 

ตรวจซิฟิลิส กี่วัน

 

นอกจากนี้ การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส สามารถทำได้หลากหลายวิธี แต่ที่นิยมใช้ตรวจมากที่สุดก็จะมี 2 วิธีด้วยกัน คือ

– การตรวจแบบชนิดไม่เฉพาะเจาะจงต่อเชื้อซิฟิลิส การตรวจด้วยวิธีการนี้เป็นการตรวจแบบคัดกรองเบื้องต้น ซึ่งจะเรียกการตรวจนี้ว่า RPR

– การตรวจแบบชนิดเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อซิฟิลิส วิธีการตรวจนี้จะมีความแม่นยำสูงสำหรับเชื้อซิฟิลิสโดยเฉพาะ วิธีการตรวจดังกล่าวจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าวิธีการตรวจแบบแรก แต่วิธีการนี้จะมีประโยชน์มากกว่า เพราะสามารถยืนยันการวินิจฉัยของโรคซิฟิลิสในกรณีที่ยังไม่มีอาการแสดงออกมาให้เห็นได้ชัด โดยจะเรียกวิธีการตรวจนี้ว่า FTA-ABS

ตรวจซิฟิลิส กี่วัน ก็ตาม การตรวจหา เชื้อซิฟิลิสด้วยวิธีการ RPR ที่เป็นการตรวจ แบบชนิด ไม่เฉพาะเจาะจงต่อเชื้อ จะสามารถตรวจเจอเชื้อซิฟิลิส หลังจากที่ได้รับเชื้อมาแล้ว และจะเริ่มแสดงอาการ ออกมาให้เห็น ในระยะเริ่มแรก คือ มีแผลตามอวัยวะเพศ ซึ่งระยะหลังจาก ที่ได้รับเชื้อมา จนกระทั่ง มีการแสดงอาการ คือ ประมาณ 10-90 วัน กว่าจะตรวจพบ บางรายอาจใช้ระยะเวลานานถึง 90 วัน ทั้งนี้ หากรู้ว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อซิฟิลิสมา แนะนำว่าสามารถทำการตรวจได้ที่ 30 วันหลังจากได้รับความเสี่ยง

นอกจากวิธี การตรวจหาเชื้อซิฟิลิส ข้างต้นแล้ว ปัจจุบัน ก็ยังมีอีกวิธีการ ที่สามารถตรวจหาเชื้อซิฟิลิสได้ คือ การตรวจด้วยชุดตรวจคัดกรองซิฟิลิส การตรวจด้วยวิธีการนี้ จะมีขั้นตอนในการตรวจที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก และรู้ผลตรวจ ได้ภายในไม่กี่นาที อีกทั้ง ยังมีรูปแบบ ที่สามารถทำการ ตรวจได้ด้วยตนเอง ระยะเวลา ที่แนะนำให้ตรวจ คือ 30 วันหลังเสี่ยง

โดย ชุดตรวจคัดกรองซิฟิลิส ที่สามารถ ตรวจด้วยตนเอง จะต้องเลือกซื้อ กับร้าน ที่มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นทางออก ให้สำหรับผู้ที่ ไม่กล้าเดินทาง ไปตรวจตาม โรงพยาบาลในทันที หรือผู้ที่ไม่กล้า ที่จะเปิดเผยตัวตน ให้สังคมได้รับรู้

เพราะทุกคน ก็รู้กัน เป็นอย่างดี อยู่แล้วว่า โรคซิฟิลิส มีความน่ากลัว และร้ายแรง ไม่ต่างจากโรคเอดส์ จึงทำให้ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ ไม่กล้าเปิดเผยตัวตน

ดังนั้น หากผู้ที่ กำลังมีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ การเข้ารับ การตรวจ เป็นหนทางเดียว ที่จะทำให้ คุณคลายความกังวลใจ ได้ เพราะหากตรวจเจอ เชื้อตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะได้เข้ารับ การรักษา ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

ทั้งนี้ การตรวจด้วยวิธีการนี้ เป็นการตรวจ เพื่อคัดกรอง เบื้องต้น เท่านั้น หากผลตรวจ ที่ออกมาเป็นลบ ให้ทำการตรวจซ้ำ อีกครั้งที่หลัง 90 วัน เพื่อความมั่นใจ หากผลตรวจทั้งสองครั้ง เหมือนกัน เท่ากับว่า คุณปลอดภัย และได้โปรดระมัดระวังตนเสมอ อย่าได้รับความเสี่ยงเพิ่ม แต่หากคุณ เป็นผู้ที่มีเพศสัมพันธ์ กับผู้ที่ไม่น่า ไว้วางใจบ่อย ๆ หรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ก็สมควร ที่จะตรวจซ้ำเรื่อย ๆ เพื่อ เป็นการเช็คตนเอง เพราะเรา ไม่มีทางทราบเลยว่า คนที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยนั้น เขามีเชื้อซิฟิลิสอยู่แล้ว หรือพึ่งได้รับเชื้อมา หรือไม่ หากตรวจเช็คเสมอ ก็จะทำให้รู้ตัวเร็วหากติดเชื้อซิฟิลิส และเข้าสู่การรักษาทัน

แต่หากผลเป็น บวก ก็ให้ทำการ ตรวจซ้ำอีกครั้งเช่นกัน เพื่อยืนยัน ผลตรวจที่แน่ชัด หากผล ทั้งสองครั้ง เหมือนกัน ให้ท่านเดินทาง ไปตรวจที่ สถานพยาบาล ได้ทันที