ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน ตรวจอะไรบ้าง เจอ HIV หรือเอดส์ ไหม

By | ตุลาคม 24, 2019

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง? เจอ HIV ไหม

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน ตรวจอะไรบ้าง
ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง ของแต่ละบริษัทหรือโรงงานต่าง ๆ นั้นจะแตกต่างกันออกไป แล้วเราจะเจอการตรวจอะไรบ้าง มีการตรวจ HIV ไหม จะตรวจเจอเอดส์ หรือตรวจอะไรมากกว่าปกติหรือเปล่า การตรวจสุขภาพอาจขึ้นอยู่กับลักษณะงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบของแต่ละบริษัทหรือหน่วยงาน เพราะแต่ละตำแหน่งงานมีความเสี่ยงและความจำเป็นในการตรวจสุขภาพไม่เหมือนกัน ดังนั้นแต่ละบริษัทหรือโรงงานจะมีการตรวจร่างกายไม่เหมือนกัน ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ของบางบริษัทหรือบางโรงงานก็ให้ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ X-ray ปอด เจาะเลือด แต่อาจจะมีบางบริษัทหรือบางโรงงานที่ไม่ต้องเจาะเลือด หรือบางบริษัทอาจให้ไปตรวจกับโรงพยาบาลที่เจาะจง หรือบางที่ก็อาจจะให้ไปตรวจด้วยตนเอง ตามรายการที่ระบุไว้ โดยทีมแพทย์จะสอบถามประวัติเพื่อหาความเสี่ยงของโรค โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ครอบครัวที่มีประวัติทางด้านการป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น การตรวจสุขภาพเพื่อหาปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคต่าง ๆ สามารถรับการตรวจได้ฟรี ปีละ 1 ครั้ง เช่น การตรวจมะเร็ง ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของไต และตรวจไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน ตรวจอะไรบ้าง โดยทั่วไปแล้ว การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ที่บริษัท หรือ โรงงานต่าง ๆ มีพื้นฐานในการตรวจดังต่อไปนี้
• การตรวจสุขภาพพื้นฐาน เช่น การถามประวัติและตรวจร่างกายทั่วไปโดยทีมแพทย์ ตรวจชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน เป็นต้น
• การตรวจสายตา หรือตรวจหู เพื่อวัดความสามารถในการมองเห็นและการได้ยินเสียง สำหรับงานที่จำเป็นต้องใช้สายตา หรือการได้ยินเสียง
• การตรวจ X-ray ปอด ตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ
• การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ หรืออุจจาระ
• การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด
• การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
• การตรวจโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค และโรคติดเชื้อเอชไอวี (ตรวจหาเชื้อ hiv)
• การตรวจสุขภาพฟัน
• การตรวจการตั้งครรภ์
• การตรวจอื่น ๆ เช่น ตรวจหาสารเสพติด ตรวจหาเชื้อ HIV ตรวจโรคเอดส์ หรือที่เฉพาะอาชีพ หรือตามลักษณะงาน ตามข้อกำหนดของบริษัท หรือองค์กรนั้น ๆ

 

-ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ HONESTDOCS-