ตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง โรคเอดส์ (AIDS)

By | มกราคม 13, 2021

ตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง โรคเอดส์ (AIDS) เป็นการป่วยระยะสุดท้ายของการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งเชื้อจะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีการทำงานที่บกพร่องจนไม่สามารถป้องกันหรือกำจัดเชื้อที่เข้าไปสู่ร่างกายได้

จึงทำให้ผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย จนนำไปสู่ การเสียชีวิตลงในที่สุด โรคเอดส์จะมีอาการ ที่สามารถสังเกตได้ คือ เป็นไข้เรื้อรัง น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว อาการ ท้องร่วงเรื้อรัง มีเหงื่อออกในช่วงกลางคืน หรืออาจมีแผลตรงบริเวณปากและลิ้น

ในปัจจุบันยังไม่มีวิธีการไหนที่สามารถรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ มีเพียงแต่ยาที่ช่วยในการชะลอการพัฒนาของโรค และลดอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลงด้วยโรคเอดส์

ดังนั้น ผู้ป่วยเอชไอวี จึงมีความ จำเป็น ที่จะต้อง เข้ารับ การรักษา เพื่อไม่ให้ ภูมิคุ้มกัน ถูกทำลาย ลงอย่างหนัก จนลุกลาม ไปสู่ ระยะเอดส์ได้

การตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 วิธีการตรวจหลัก ๆ คือ

– Anti-HIV antibody เป็นการตรวจหาภูมิต้านทาน Antibody ต่อเชื้อเอชไอวีจากการตรวจเลือด โดยวินิจฉัยจากการทำงานของระบบภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัส
วิธีการนี้ สามารถ ตรวจพบเชื้อ ได้ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ถึง 3 เดือนหลังการติดเชื้อ

– NAT (Nucleic Acid Testing) เป็นการ ตรวจหา สารพันธุกรรม ของเชื้อเอชไอวี ด้วยการ ตรวจปริมาณ ของเชื้อ และการ ทำงาน ของระบบภูมิคุ้มกัน ภายร่างกาย ซึ่งวิธีการนี้ แพทย์มักใช้ ในกรณี ที่ผู้ป่วย มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อสูง
เพราะเนื่องจาก วิธีการนี้ ค่อนข้าง มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว โดยสามารถ ตรวจพเชื้อ ได้ภายใน 1-4 สัปดาห์ หลังการติดเชื้อ

– PCR (Polymerase Chain Reaction) เป็นการตรวจหา สารพันธุกรรม ในระดับอณูชีวโมเลกุล สามารถ ตรวจได้ ในเด็กทารก ที่อาจได้รับ ความเสี่ยง หลังคลอด ช่วงอายุ 1 เดือน และใช้ตรวจ ในผู้ใหญ่ หลังได้รับ ความเสี่ยง 14 วันขึ้นไป
ซึ่งเป็น วิธีการตรวจ หาเชื้อ ที่ทำการ วินิจฉัย โรคเพื่อ ทำการรักษา เป็นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พบได้ ทั่วไป ตามโรงพยาบาล

อย่างไรก็ตาม นอกจากการตรวจข้างต้นแล้ว ปัจจุบันก็ได้มีชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถตรวจหาเชื้อได้อย่างรวดเร็ว ไม่ปล่อยให้ตนเองมีอาการ และพบการติดเชื้อในระยะที่ทำการรักษาลำบาก

การ ตรวจหาเชื้อ เอชไอวี ด้วยตนเอง ผู้ป่วย จำเป็น ที่จะต้อง ทำความ เข้าใจ วิธีการใช้งาน วิธีการ อ่านค่า อย่างละเอียด เพื่อให้ ผลตรวจ ที่ได้ มีความน่าเชื่อถือจริง

ตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง การมีชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง วางจำหน่าย ตามร้านขายยา ถือว่า เรื่องที่ดี เพราะเป็นทางออก ให้สำหรับ ผู้ที่ไม่กล้า เดินทางไป ตรวจตาม โรงพยาบาล หรือคลินิก เนื่องจาก ไม่อยากเปิดเผยตัว ให้แก่สังคม ได้รับรู้ ว่าตนเองนั้น เป็นผู้ที่มี ความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ

ดังนั้นแล้ว การมี ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง วางจำหน่าย ให้ประชาชน ทั่วไป สามารถ เข้าถึง ได้ง่าย จึงถือ ว่าเป็นโอกาส ที่ดี ที่จะ ทำให้ ผู้ที่มี ความเสี่ยง สามารถ ทำการตรวจ หาเชื้อเอชไอวีได้ด้วยตนเอง ที่บ้านง่าย ๆ และรวดเร็ว

ทั้งนี้ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง จะต้องมีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน เพื่อให้ผลการตรวจเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะหากตรวจเจอเชื้อตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะได้เข้ารับการรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตลงด้วยโรคเอดส์ และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ตรวจเอดส์ด้วยตัวเอง