ใครเคยสั่งชุดตรวจเอดส์ในอินเตอร์เน็ตบ้าง?

By | ธันวาคม 11, 2019

 

ใครเคยสั่งชุดตรวจเอดส์ในอินเตอร์เน็ตบ้าง?

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้อนุญาตให้สามารถใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองได้ โดยที่ต้องได้รับใบอนุญาตขาย ผลิต หรือนำเข้าจากอย.ก่อนนั้น ทำให้ปัจจุบันมีชุดตรวจเอชไอวีถูกนำมาขายตามอินเตอร์เน็ตมากขึ้น และพูดได้เลยว่าส่วนใหญ่ร้านค้าเหล่านั้นยังไม่มีใบอนุญาตขาย ผลิต หรือนำเข้าเลย ดังนั้นหากผู้ที่มีความเสี่ยงและสนใจที่จะตรวจควรพิจารณาเลือกร้านค้าที่ดีของมีคุณภาพ โดยควรที่จะขอดูเลขอย.ของชุดตรวจก่อนเสมอ

จากที่ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองในปัจจุบันมีความแม่นยำสูงถึงแม้จะสั่งตามอินเตอร์เน็ต ก็จะควรคำนึงถึงความปลอดภัยและคุณภาพของชุดตรวจในการเลือกซื้อสินค้าอีกด้วย จากผู้ที่เคยสั่ซื้อชุดตรวจเอชไอวีในอินเตอร์เน็ตได้พูดถึงเกี่ยวกับชุดตรวจเอชไว้ โดยมีใจความ ดังต่อไปนี้ คือ อย่าไปกังวลว่าการซื้อผลิตภัณฑ์ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่น่าอาย ชุดตรวจเอดส์ที่ปลอดภัยหรือมีความแม่นยำสูงจะต้องแสดงฉลากข้อมูลส่วนสำคัญให้ผู้บริโภครับทราบ เช่น ข้อบ่งใช้ วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา คำเตือน ข้อควรระวัง เป็นต้น ทั้งนี้ชุดตรวจเอชไอวีที่ได้มาตรฐานจะต้องมีเลขอย.

ทั้งนี้ผู้จะใช้ชุดตรวจเอชไอวีควรจะมีความรู้เกี่ยวกับระยะการตรวจหาการติดเชื้อของชุดตรวจนั้น ๆ ประเมินว่าตัวเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ นานเท่าไหร่แล้ว สามารถตรวจได้หรือยัง ซึ่งผู้ขายจะมีคู่มือแนะนำการใช้งานและรายละเอียดที่ชัดเจนอยู่แล้ว และมีข้อความว่า ใช้ตรวจคัดกรองเบื้องต้นด้วยตนเองเท่านั้น หากตรวจพบมีปฏิกิริยา (reactive) ต้องได้รับการตรวจยืนยันการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีจากหน่วยบริการที่สามารถตรวจยืนยันวินิจฉัยได้  ทั้งนี้ผู้ขายที่ดีมักจะแนะนำเรื่องระยะเวลาหลังจากมีความเสี่ยงแล้วที่สามารถตรวจได้ การแปลผล ให้ผู้ตรวจรู้เสมอ ซึ่งสำคัญที่สุด หากคุณซื้อชุดตรวจเอชไอวีมาจากอินเตอร์เน็ตและพบว่าเป็นผลบวก คือ มีโอกาสพบเชื้อ คุณควรที่จะรีบไปตรวจยืนยันอีกครั้งที่หน่วยบริการ เพื่อยืนยันว่าคุณติดเชื้อหรือไม่ อย่าลังเล เพราะว่าเชื้อเอชไอวีในระยะแรกนั้น หากผู้ป่วยเข้ารับการรักษาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคุณปกติ

ชุดตรวจเดี๋ยวนี้ความแม่นยำสูงมากในระดับหนึ่ง หากคุณวิตกกังวลจนเกินไป พอมีอะไรเกิดขึ้นนิดหน่อย คุณก็กลัวว่ามันเป็นผลจากเชื้อหรือเปล่า ซึ่งเป็นเรื่องที่คนที่เสี่ยงมาหลายคนเป็น ชุดตรวจที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ หรืออนุญาตให้ขายในประเทศก็มีอยู่มาก แต่ด้วยที่สมัยนี้มีชุดตรวจเถื่อนออกมาเยอะมาก ขายในออนไลน์เป็นส่วนใหญ่จึงควรเลือกซื้อชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน และควรจะเลือกซื้อกับผู้ที่ให้คำปรึกษาได้ ทั้งนี้ความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับชุดตรวจที่ซื้อมาตรวจเอง ควรจะมีค่าความแม่นยำ ความไวสูงๆ และเป็นชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน