วิธี อยู่ ร่วม กับ คน ติด เชื้อ เอดส์ ควรปฏิบัติตนอย่างไร

By | พฤศจิกายน 22, 2019

วิธีอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

วิธี อยู่ ร่วม กับ คน ติด เชื้อ เอดส์ ควรปฏิบัติตนอย่างไร

หากเรามีความจำเป็นต้องอยู่ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อ HIV โดยเราไม่ต้องกังวลว่าเราจะติดเชื้อไวรัส HIV รึเปล่า แต่ถ้าหากเราทราบถึงวิธีหรือแนวทางการป้องกันหรือการปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ได้อย่างถูกต้อง โดยเริ่มศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคเอดส์ ทั้งสาเหตุ อาการ การติดต่อ และการรักษาอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยให้ดูแลผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตจิตใจที่ดีขึ้น หากผู้ที่จำเป็นต้องอาศัยอยู่กับผู้ป่วยเอดส์หรือผู้ติดเชื้อเอชไอวีจริง ๆ โดยเฉพาะคนในครอบครัวนั้น จึงเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตจิตใจที่ดีขึ้น เพราะนอกจากคอยให้กำลังใจแล้ว ยังต้องคนดูแลผู้ป่วยให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สามารถอำนวยความสะดวกและเหมาะสมแก่ผู้ป่วยด้วย โดยทั่วไปเราจะสามารถติดเชื้อเอชไอวีได้จาก 3 ช่องทางหลักๆ คือ ติดต่อผ่านทางเลือด หรือการมีเพศสัมพันธ์ และจากแม่สู่ลูกในครรภ์ แต่ผู้ที่ต้องอยู่ร่วมกับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ก็ต้องดูแลตัวเองไม่ให้ติดเชื้อด้วยเหมือนกัน เช่น

1. การปฏิบัติต่อผู้ป่วยเหมือนคนปกติ คอยรับฟังปัญหาพร้อมกับให้คำปรึกษาที่ดีและถูกต้องแก่ผู้ป่วย เพื่อทำให้เขารู้สึกสบายใจ

2. การทำที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ควรจัดบริเวณที่อยู่อาศัยให้เหมาะแก่การผ่อนคลายเพื่อไม่ใช้ผู้ป่วยเครียด

3. การดูแลสุขภาพของผู้ป่วย ควรให้ผู้ป่วยหมั่นพลิกตัวและทำกายภาพบำบัด เพื่อป้องกันปัญหาทางสุขภาพที่ตามมาในภายหลัง อย่างเช่นแผลกดทับหรือข้อติดแข็ง เป็นต้น

4. การดูแลด้านอาหารสำหรับผู้ป่วย อาหารก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน ควรมีความสะอาดเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว และผู้ประกอบอาหารก็ควรดูแลความสะอาดด้วยเช่นกัน

5. การให้ผู้ป่วยรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ควรสร้างวินัยให้กับผู้ป่วยในการรับประทานยาครบทุกมื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันประสิทธิภาพของยาลดลง

การใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้ติดเชื้อ เอชไอวี นอกจากจะต้องดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีแล้วก็ควรระมัดระวังในการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน โดยสวมถุงมือยางทุกครั้งและล้างมือด้วยสบู่เหลว รวมถึงแยกทิ้งขยะที่มีสารคัดหลั่งปะปนออกจากขยะชนิดอื่น ๆ อีกด้วย และควรใช้ความระวังให้มากขึ้น เมื่อถือเข็มฉีดยาหรือของมีคมต่าง ๆ ที่มีเลือดของผู้ป่วยติดอยู่ รวมถึงการใช้ห้องน้ำร่วมกับผู้ติดเชื้อก็ควรมีความระมัดระวังด้วยเช่นกัน

 

                         -ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ HONESTDOCS –