โรคเอดส์ระยะสุดท้ายจะอยู่ได้นานกี่วัน

By | มีนาคม 23, 2020

โรคเอดส์ระยะสุดท้ายจะอยู่ได้นานกี่วัน

โรคเอดส์ระยะสุดท้ายจะอยู่ได้นานกี่วัน โรคเอดส์ (AIDS) เกิดจากการ ติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในขั้นสุดท้าย ซึ่งเชื้อได้เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ให้มีความบกพร่อง และเสื่อมสภาพลง เมื่อเชื้อไวรัสเอชไอวีเข้าสู่ร่างกาย จะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอม ที่เข้าสู่ร่างกาย

หากเซลล์เม็ดเลือดขาว ได้ถูกทำลายมากขึ้น จะทำให้ผู้ป่วย มีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลง จนร่างกาย ไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรค ที่เข้าไปสู่ร่างกายได้ หลังจากนั้น ร่างกายของผู้ป่วย จะสามารถติดเชื้อฉวยโอกาส ได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรค ปอดบวม เชื้อรา โดยส่วนมากผู้ป่วยโรคเอดส์ มักจะเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ โรคเอดส์ระยะสุดท้าย อยู่ได้กี่วัน

การติดเชื้อเอชไอวี จะแบ่งเป็น 3 ระยะหลัก ๆ คือ

– ระยะเฉียบพลัน (Acute HIV Infectious) เป็นระยะแรก ของการติดเชื้อเอชไอวี ที่เกิดขึ้นระหว่าง 2-4 สัปดาห์ หลังจากการติดเชื้อ ซึ่งในระยะนี้ผู้ที่ติดเชื้อในจำนวนมาก จะเริ่มมีอาการ เหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่ เช่น มีไข้ เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย มีผื่น และปวดหัว จะเรียกอาการเหล่านี้ว่า acute retroviral syndrome หรือ ARS ซึ่งเกิดขึ้น จากร่างกายที่ ตอบสนองต่อการติดเชื้อเอชไอวี ในระยะนี้เชื้อไวรัส อาจจะเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนมากในร่างกาย จนทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาว ในร่างกายลดลงอย่างรวดเร็ว และเป็นระยะที่ มีความเสี่ยงสูงมาก ที่ผู้ป่วยติดเชื้อ จะแพร่กระจายเชื้อไวรัสไปสู้ผู้อื่น

– ระยะสงบทางคลินิก (Clinical Latency Stage) เป็นระยะที่ เชื้อไวรัสจะอยู่ในร่างกาย โดยที่ไม่มีการแสดงอาการใด ๆ อย่างมาก ก็มีอาการเพียงเล็กน้อย บางครั้งจะเรียกระยะนี้ว่า ระยะติดเชื้อเรื้อรัง (chronic HIV infection) หรือ ระยะติดเชื้อโดยไม่มีอาการ (asymptomatic HIV infection) ซึ่งในระยะนี้ เชื้อไวรัสจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ในระดับต่ำ จะใช้เวลานานถึง 10 ปี แต่สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ บางคนอาจใช้เวลาน้อยกว่านั้น

– ระยะโรคเอดส์ (AIDS) เป็นระยะที่การติดเชื้อเอชไอวี ได้พัฒนามาเป็นโรคเอดส์  ซึ่งระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง มีปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวอยู่ระหว่าง 500 -1,600 ในขณะที่ผู้ป่วยโรคเอดส์ มีเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ต่ำกว่า 200 เมื่อถึงจุดนี้ ระบบภูมิคุ้มกันถูกทำลายไป อย่างรุนแรงจนทำให้ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อฉวยโอกาสได้ง่าย ซึ่งเกิดจากเชื้อโรคที่ไม่ได้ก่อให้เกิดโรค ในคนที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง แต่จะทำให้เกิดโรคขึ้นกับผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ ไม่ว่าผู้ติดเชื้อจะมีปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาวเท่าใดก็ตาม หากเกิดการติดเชื้อฉวยโอกาสอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจมากกว่านั้น ก็ถือว่าผู้ติดเชื้อนั้นเป็นโรคเอดส์

โรคเอดส์ระยะสุดท้ายจะอยู่ได้นานกี่วัน จากที่กล่าวมา ผู้ติดเชื้อเอดส์ ที่ไม่มีการแสดงอาการใด ๆ จะสามารถ มีชีวิตอยู่ได้นานหลายปี หรือบางรายจะอยู่ได้ถึง 10 ปีโดยที่ไม่มีอาการ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่ กับการดูแลรักษาสุขภาพทั้งร่างกาย และจิตใจ รวมถึงต้องไม่ไปรับเชื้อมาเพิ่มอีก นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ที่มีกำลังใจที่แข็งแรง จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้เป็นปกติ นานกว่าผู้ที่หมดกำลังใจ

การดูแลตัวเองในผู้ป่วยนั้นก็สำคัญมากๆ พอกับการรักษา ผู้ป่วยคนทานยาสม่ำเสมอในทุกวัน รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ งดบุหรี่ และแอลกอฮอล์ที่ทำให้ร่างกายต้องทำงานหนัก

ดังนั้นสิ่งที่ผู้ป่วยติดเชื้อ ต้องการมากที่สุดก็คือ ความเห็นใจ การยอมรับจากครอบครัว และสังคมคนรอบข้าง สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการแล้ว จะพบว่าส่วนใหญ่จะเสียชีวิตลงภายใน 1-2 ปี อย่างไรก็ตาม จะมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอดส์หลายคน สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า 5 ปีขึ้นไป และไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากมีความกังวลเล็กน้อยว่าอาจติดเชื้อ การได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจจะเป็นผลดี กับสุขภาพของคุณ

ฉะนั้น จึงควรไปตรวจการติดเชื้อได้ ตามโรงพยาบาล หรือหาซื้อ ชุดตรวจคัดกรองด้วยตนเอง ที่มีความปลอดภัย แม่นยำ ได้มาตรฐาน มาทำการตรวจเบื้องต้น เพื่อความสบายใจ และจะได้เตรียมรับมือ กับปัญหาที่เกิดขึ้น  และเข้ารับการรักษาได้ทัน

ภายหลังจากที่ อย.  ได้ปลดล็อค ให้คนไทยทุกคน สามารถเข้าถึง ชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเอง ได้แล้ว ซึ่งสามารถตรวจได้เอง และทราบผลได้ในทันที ใช้เวลาไม่นาน ตรวจได้เองที่บ้าน รวมทั้งได้ผลแม่นยำสูง ไม่มีความแตกต่างกับการไปตรวจที่สถานพยาบาลต่างๆ โดยวัตถุประสงค์ของ อย. นั้น ก็เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี และให้ผู้มีความเสี่ยงทราบผลเร็วขึ้นเพื่อนำไปสู่การดูแลและรักษาป้องกันการแพร่เชื้อในทันที