Tag Archives: การติดเชื้อเอชไอวี

การรักษาโรคเอดส์ให้หายขาด สามารถทำได้หรือไม่

การรักษาโรคเอดส์ให้หายขาด โรคเอดส์ (AIDS) เกิดจากการ ติ… Read More »

ติดเชื้อ HIVหายได้ไหม

  คำถามที่ว่า  ติดเชื้อ HIVหายได้ไหม  การรักษา ที่… Read More »

น้ำลายคนเป็นเอดส์โดนแผล เสี่ยงไหม?

น้ำลายคนเป็นเอดส์โดนแผล เสี่ยงไหม การมี โอกาสในการติดเช… Read More »