Tag Archives: แผลซิฟิลิส

ตรวจซิฟิลิส ที่ไหนได้บ้าง

  ตรวจซิฟิลิส ที่ไหน การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอด… Read More »

ซิฟิลิส จูบ จะติดเชื้อไหม

ซิฟิลิส จูบ จะติดโรคหรือเปล่า กลับมา ระบาดอีกครั้ง ในหม… Read More »