ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน ?

By | มกราคม 17, 2020

ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน

ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน

การตรวจเอดส์ ในผู้ที่มีความเสี่ยง กลายเป็นประเด็นที่ในไทยนั้นยังมีความกลัวไม่กล้าที่จะตรวจ เพราะว่ากลัวผล หรืออายที่จะไปตรวจตามสถานพยาบาล ไม่ทราบว่า ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน ทำให้ปัญหาผู้ติดเชื้อเอชไอวีในไทยเพิ่มสูงขึ้น และผู้ป่วยที่มีอาการทรุดเข้าสู่สภาวะเอดส์ก็มีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากกว่าจะทราบว่าติดเชื้อเอชไอวี ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการที่ค่อนข้างหนักมากแล้ว การรักษาอาการให้คงตัวและสามารถใช้ชีวิตปกติได้จึงเป็นไปได้ยาก ซึ่งปัญหานี้แท้จริงแล้วสามารถแก้ไขได้ง่ายๆ เพียงแค่ผู้มีความเสี่ยงนั้นกล้าที่จะตรวจ หากผลเลือดออกมาแล้วเป็นลบ ผู้ตรวจเองก็จะได้มีความสบายใจมากขึ้น และรู้จักป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์ แต่หากผลเลือดออกมาเป็นบวก ก็รีบเข้ารักษากับทางสถานพยาบาลต่อไปได้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้ อย. หรือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงทำการปลดล็อก การตรวจ HIV ด้วยตัวเอง

ภายหลังจากที่ อย.  ได้ปลดล็อคให้คนไทยทุกคน สามารถเข้าถึง ชุดตรวจ HIV ด้วยตัวเอง ได้แล้ว ซึ่งสามารถตรวจได้เองและทราบผลได้ในทันที ใช้เวลาไม่นาน ตรวจได้เองที่บ้านรวมทั้งได้ผลแม่นยำสูงไม่มีความแตกต่างกับการไปตรวจที่สถานพยาบาลต่างๆ โดยวัตถุประสงค์ของ อย. นั้น ก็เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี และให้ผู้มีความเสี่ยงทราบผลเร็วขึ้นเพื่อนำไปสู่การดูแลและรักษาป้องกันการแพร่เชื้อในทันที

สิ่งที่ ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี เบื้องต้น หรือ ชุดตรวจเอดส์ ด้วยตัวเอง ที่ดี ควรมี ได้แก่

1. การแสดงฉลาก ข้อมูล ที่เป็นส่วนสำคัญ ให้แก่ ผู้ซื้อได้รับทราบ

2. วิธีการใช้งาน ชุดตรวจเอชไอวี

3. วิธีการเก็บรักษา ข้อจำกัดของชุดตรวจ

4. คำเตือนต่าง ๆ รวมไปถึงข้อควรระวัง

5. การให้ คำปรึกษา แนะนำความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับระยะการตรวจหา การติดเชื้อเอชไอวี

6. ช่องทาง การให้ข้อมูล สนับสนุน และ เว็บไซต์ ที่ให้ข้อมูล เกี่ยวกับ การตรวจหาเชื้อ

7. การสาธิต วิธีการตรวจ และ การแปลผล ซึ่งต้องแสดงให้เห็น เป็นภาพอธิบาย รายละเอียด ชัดเจนที่สุด

ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน ชุดตรวจเอดส์ สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยา หรือในอินเทอร์เน็ต โดยพิจารณาจากร้านที่เชื่อถือและไว้ใจได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีคุณภาพ มีความแม่นยำสูง ได้รับอนุญาตจาก อย. มีรายละเอียดการใช้งานอย่างชัดเจน โดยที่สามารถหาซื้อมาตรวจได้นั้น จะเป็นเพียง การตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตัวเอง เท่านั้น หากตรวจพบว่าติดเชื้อต้องเข้ารับการตรวจจากสถานพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง หรือหากผลปรากฏว่าไม่มีเชื้อต้องพิจารณาว่าอยู่ในระยะ Window period รึเปล่า การตรวจคัดกรองเชื้อควรตรวจที่ระยะเวลา 30 วันหลังจากได้รับความเสี่ยง ผลที่ได้จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น

 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับ ใบอนุญาต ที่จะทำ การผลิต หรือ นำเข้า ชุดตรวจเอดส์นั้น จะต้องมีการ จัดทำเอกสาร ที่ผู้ถูกตรวจควรรู้ การตรวจ หรือ ภายหลังทราบผล การตรวจ เพื่อให้กระบวนการ ให้คำปรึกษา มีความชัดเจน มากที่สุด ตลอดจน ถึงการเชื่อมเข้าสู่ ระบบบริการ การตรวจวินิจฉัย ยืนยัน รักษาและป้องกัน  ในการจัดทำ ข้อมูลดังกล่าว ต้องผ่าน การตรวจสอบจาก อย. โดยอาจจะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่ได้ประกาศ ไว้ตามที่กำหนด การที่ให้ ประชาชน ได้เข้าถึง การตรวจ การติดเชื้อเอชไอวี ด้วยตัวเองได้นั้น เป็นการเพิ่มทางเลือก ในการตรวจคัดกรอง ให้ผู้มีความเสี่ยง สามารถตรวจ ด้วยตัวเองได้เลย แทนที่จะต้อง เสียเวลา ไปตรวจที่ สถานพยาบาล ซึ่งผลอาจจะ บวก หรือ ลบ ก็ได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ ประชาชน ทราบถึง สถานะการติดเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่ ระยะเริ่มแรก เพื่อทำให้ มีโอกาสป้องกัน การถ่ายทอด เชื้อเอชไอวี ไปยังบุคคลอื่นได้ หรือ แม้กระทั่ง คน หรือ บุคคล ที่ใช้ชีวิต อยู่ร่วมกัน กับผู้ป่วย ที่ติดเชื้อ นอกจากนี้ สิ่งที่สำคัญ คือ ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวี จะได้ตรวจ เพื่อรับรู้ ถึงสถานการณ์ การติดเชื้อได้เร็ว และสามารถเข้ารับการรักษาได้ทันเวลา ซึ่งอาจจะ เป็นประโยชน์ แก่บุคคล ที่มีความเสี่ยง และบุคคลอื่น ๆ ทั่วไป