ตรวจซิฟิลิส ราคา เท่าไหร่

By | กรกฎาคม 8, 2020

 

ตรวจซิฟิลิส ราคา
ตรวจซิฟิลิส ราคา เท่าไหร่ โรคซิฟิลิสเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่มีชื่อว่า Treponema pallidum โดยหลักๆ ในการติดเชื้อชนิดนี้จะติดจากช่องทางการมีเพศสัมพันธ์

อย่างเช่น ปาก อวัยวะเพศ ทวารหนัก ซึ่งมักจะมีบาดแผลของการเป็นโรคซิฟิลิส ทำให้เมื่อมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน หรือไม่ระมัดวัง และได้สัมผัสกับแผลซิฟิลิสนั้น ก็จะสามารถติดเชื้อได้

และอีกช่องทางหนึ่งที่สำคัญจะเกิดขึ้นกับเด็กแรกเกิด ซึ่งมีการติดเชื้อตั้งแต่อยู่ในครรภ์จากผู้เป็นแม่ที่ติดเชื้อซิฟิลิส โดยสามารถติดได้ทั้งระหว่างตั้งครรภ์หรือระหว่างคลอด โดยวิธีการแก้ปัญหากรณีนี้ คือ ก่อนการตั้งครรภ์ควรจะปรึกษาแพทย์ให้เรียบร้อย เพื่อวางแผนและตรวจสุขภาพเตรียมพร้อมตั้งครรภ์

การตรวจซิฟิลิส โดยหากไปตรวจที่โรงพยาบาล จะได้รับการตรวจคัดกรองก่อน หากพบว่าติดเชื้อ จะได้รับการตรวจยืนยันอีกครั้ง ปัจจุบันจะมีการตรวจใน 2 ลักษณะ คือ

1. วิธี non-treponemal test (Non-TP) เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีต่อสิ่งที่เชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum สร้างขึ้น ซึ่งเป็นการตรวจภูมิคุ้มกันแบบไม่เฉพาะเจาะจงต่อเชื้อ เช่น การตรวจ VDRL และ PRP

2. วิธี treponemal test (TP) เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแบคทีเรีย Treponema pallidum ที่ทำให้เกิดโรค เช่น การตรวจ FTA-ABS, TPPA, TPHA และ ICT

ขั้นตอนการตรวจในโรงพยาบาลตอนนี้ คือ ตรวจคัดกรองด้วยวิธี Non-TP ก่อน และตรวจยืนยันด้วยวิธี TP อีกครั้ง เนื่องจากการตรวจแบบ TP มีราคาค่อนข้างสูง และบางโรงพยาบาล หากตรวจคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อ อาจให้เข้าสู่ระบบการรักษาได้เลยแบบไม่ต้องตรวจยืนยัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์

ตรวจซิฟิลิส ราคา เท่าไหร่ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
การตรวจโรคซิฟิลิสนั้นย่อมมีค่าใช้จ่าย แต่ราคาจะสูงหรือต่ำ ขึ้นกับสถานที่ๆ คุณไปตรวจ และวิธีที่ใช้ตรวจ

 •        คลินิกนิรนาม
  – ตรวจซิฟิลิสวิธี RPR มีอัตราค่าบริการ 100 – 200 บาท รอผล 1 ชั่วโมง
  – ตรวจซิฟิลิสวิธี treponemal test มีอัตราค่าบริการ 200 – 300 บาท รอผล 1 ชั่วโมง
 •         คลินิกเอกชน
  – ตรวจแบบรวดเร็ว ตรวจแบบง่าย มีอัตราค่าบริการเริ่มต้น 500 บาท รอผล 15 นาที
  – ตรวจซิฟิลิส VDRL ประมาณ 100 – 300 บาท รอผล 1 ชั่วโมง
  – ตรวจแบบ RPR ประมาณ 100 – 300 บาท รอผล 1 ชั่วโมง
  – ตรวจแบบ TPHA ประมาณ 200-500 บาท รอผล 1 ชั่วโมง
  – FTA-ABS IgG มีอัตราค่าบริการเริ่มต้น ราคา 600 บาท รอผล 3 วัน
  – FTA-ABS IgM มีอัตราค่าบริการเริ่มต้น ราคา 600 บาท รอผล 3 วัน
 •        สำหรับโรงพยาบาลรัฐบาลนั้น ขึ้นอยู่กับสิทธิประกันสังคม ประกันสุขภาพต่างๆ ที่คุณมี หากมีค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 50 – 500 บาท
 •        โรงพยาบาลเอกชน ค่าใช้จ่ายในการตรวจจะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงพยาบาล ดังนั้น การติดต่อสอบถามล่วงหน้าจะสามารถช่วยได้
  อย่างไรก็ตาม หากไม่มั่นใจว่าต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่จึงจะเพียงพอ การที่ท่านติดต่อสอบถามเรื่องราคา ขั้นตอนการตรวจ จะสามารถช่วยให้คุณเตรียมพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และเงิน ไว้ก่อนได้

อีกทางเลือกหนึ่ง หากคุณต้องการตรวจซิฟิลิส แต่ไม่กล้าจะเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆ แต่อยากจะรู้สถานะเลือดของคุณไว้บ้าง ว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ สมควรเดินทางไปตรวจที่สถานพยาบาลหรือไม่ คุณสามารถหาซื้อชุดตรวจซิฟิลิสด้วยตนเอง แบบรู้ผลรวดเร็วมาลองตรวจได้ก่อน โดยที่คุณสามารถรู้ผลได้ภายในไม่กี่นาที

ถ้าสงสัย หรือลังเลว่าจะมีความเสี่ยง ควรทำอย่างไร
จริงๆ แล้ว หากคุณมีอาการที่เกิดขึ้น อย่างเช่นบาดแผลซิฟิลิส แพทย์สามารถวินิจฉัยผ่านทางบาดแผลได้ แต่เพื่อให้ผลแน่ชัด และรู้ได้จริงๆ ก็คือ ตรวจ การตรวจจะช่วยให้คุณทราบผลได้ชัดเจน โดยที่คุณสามารถตรวจได้ตามสถานพยาบาลเพื่อยืนยันผลไปเลย หรือตรวจเพื่อรู้สถานะเลือดเบื้องต้นได้ด้วยการตรวจซิฟิลิสด้วยตนเอง หากพบว่าผลเป็นบวก จึงเดินทางไปตรวจที่สถานพยาบาลอีกครั้งเพื่อยืนยันผล

อย่างไรก็ตาม หากไม่อยากเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ การป้องกันทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์ก็ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุด และรองลงมา คือ การไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือถี่ ที่สำคัญควรพาตนเองและคู่นอนไปตรวจก็สามารถช่วยได้