ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน ตรวจอะไรบ้าง เจอ HIV หรือเอดส์ ไหม

By | ตุลาคม 24, 2019

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง? เจอ HIV ไหม

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน ตรวจอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจอะไรบ้าง ของแต่ละบริษัทหรือ โรงงานต่าง ๆ นั้น จะแตกต่างกันออกไป แล้วเราจะเจอการตรวจอะไรบ้าง มีการ ตรวจHIV ไหม จะตรวจเจอเอดส์ หรือ ตรวจอะไรมากกว่าปกติ หรือเปล่า การตรวจสุขภาพ อาจขึ้นอยู่กับลักษณะงาน และหน้าที่ที่รับผิดชอบ ของแต่ละบริษัท หรือ หน่วยงาน เพราะแต่ละตำแหน่งงาน มีความเสี่ยง และความจำเป็น ในการตรวจสุขภาพ ไม่เหมือนกัน

ดังนั้น แต่ละบริษัท หรือโรงงาน จะมีการตรวจร่างกาย ที่ไม่เหมือนกัน ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ของบางบริษัท หรือบางโรงงาน ก็ให้ตรวจ ร่างกายทั่วไป โดยแพทย์ X-ray ปอด เจาะเลือด แต่อาจจะมีบางบริษัท หรือบางโรงงาน ที่ไม่ต้องเจาะเลือด หรือบางบริษัท อาจให้ไปตรวจ กับโรงพยาบาลที่เจาะจง หรือบางที่ ก็อาจจะให้ไปตรวจด้วยตนเอง ตามรายการที่ระบุไว้

โดยทีมแพทย์ จะสอบถามประวัติ เพื่อหาความ เสี่ยงของโรค โดยเฉพาะกลุ่มคน ที่ครอบครัว ที่มีประวัติทางด้านการป่วย ด้วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด เป็นต้น

การตรวจสุขภาพ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยง การเกิดโรคต่าง ๆ สามารถรับการ ตรวจได้ฟรี ปีละ 1 ครั้ง เช่น การตรวจมะเร็ง ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของไต และตรวจไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น

ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางาน ตรวจอะไรบ้าง โดยทั่วไปแล้ว การตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ที่บริษัท หรือ โรงงานต่าง ๆ มีพื้นฐาน ในการตรวจ ดังต่อไปนี้
• การ ตรวจสุขภาพพื้นฐาน เช่น การถามประวัติ และตรวจร่างกาย ทั่วไปโดยทีมแพทย์ ตรวจชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน เป็นต้น
• การตรวจ สายตา หรือตรวจหู เพื่อวัดความสามารถ ในการมองเห็น และการได้ยินเสียง สำหรับงาน ที่จำเป็นต้องใช้สายตา หรือการได้ยินเสียง
• การตรวจ X-ray ปอด ตรวจ โรคระบบทางเดินหายใจ
• การ ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ หรืออุจจาระ
• การตรวจความ สมบูรณ์ของเม็ดเลือด และเกล็ดเลือด
• การตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
• การตรวจ โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค และโรคติดเชื้อ เอชไอวี (ตรวจหาเชื้อ hiv)
• การตรวจสุขภาพ ของฟัน
• การตรวจการตั้งครรภ์
• การตรวจอื่น ๆ เช่น ตรวจหาสารเสพติด ตรวจหาเชื้อ HIV ตรวจโรคเอดส์ หรือ ที่เฉพาะอาชีพ หรือตามลักษณะงาน ตามข้อกำหนดของบริษัท หรือองค์กรนั้น ๆ

 

-ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ HONESTDOCS-

 

แต่ ทั้งนี้ทังนั้น ตาม กฎหมายแรงงาน ไม่ได้ มีการบังคับ ให้การรับเข้าทำงาน ต้องตรวจสุขภาพ เป็นนโยบาย ของสถานที่ทำงาน ที่กำหนดขึ้นมาเอง ซึ่ง ไม่ได้ผิดกฎหมายใด หากจะผิดกฎหมาย ก็ต่อเมื่อ มีการบังคับให้ตรวจ โรคเอชไอวี และบังคับ ให้เผยแพร่ ข้อมูลผลการตรวจ ซึ่งเป็นการ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยที่ผู้อื่น ไม่สามารถ บังคับให้เรา เปิดเผยผลการตรวจได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ก็อาจจะชู เป็นข้อกำหนด ในการรับเข้าทำงาน ทำให้ทางผู้สมัคร อาจจะต้อง ตัดสินใจเองว่า จะสมัครงานที่นี่ หรือไม่ หรือควรสอบถามข้อมูลการสมัครงานกับแผนกบุคคลก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการพบเจอปัญหาเหล่านี้