ตรวจเลือดธรรมดา จะเจอเอดส์ไหม

By | กรกฎาคม 29, 2020

ตรวจเลือดธรรมดา จะเจอเอดส์ไหม

ตรวจเลือดธรรมดา จะเจอเอดส์ไหม การตรวจเลือด นับว่า มีความจำเป็น อย่างมาก สำหรับ การวินิจฉัย เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ของทางแพทย์ เพราะเลือด ถือเป็นตัวกลางสำคัญ ในการนำพาสารอาหาร น้ำ เชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าไปสู่ร่างกาย

เลือดยังมีหน้าที่ในการรับ และนำพาสารต่าง ๆ ที่ร่างกาย ได้ปล่อยออกมาไว้ ซึ่งสารเหล่านี้ อาจเข้าสู่ร่างกาย ได้จากการกิน หายใจ หรือแม้กระทั่ง การซึมเข้าผ่าน ทางบาดแผล และเข้าสู่กระแสเลือด ในที่สุด ดังนั้น การตรวจเลือด จึงเป็นวิธีการ ที่สำคัญ ในการตรวจหา สารปนเปื้อน หรือเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เข้าไปสู่ร่างกาย ได้อย่างแม่นยำ มากที่สุด

โดยทั่วไปแล้ว หากเรารู้สึกว่าร่างกาย ของเรามีความผิดปกติ หรืออาจมีไข้ ก็อาจจะมา ปรึกษาแพทย์ เพื่อหาสาเหตุ ที่เกิดขึ้นของอาการป่วยนั้น ๆ โดยแพทย์ ก็จะมีการซักถาม เกี่ยวกับประวัติ และอาจ มีการตรวจร่างกาย เจาะเลือด เพื่อตรวจหาสาเหตุ การตรวจเลือด เป็นการตรวจ ในรูปแบบใดบ้าง

การตรวจเลือด เพื่อวินิจฉัยหาโรคต่าง ๆ อาจจะดู เป็นวิธีการ ที่ธรรมดา แต่การเจาะเลือด เพื่อวินิจฉัย จะช่วยให้เรารู้ ถึงสาเหตุ ที่อาจเกิดขึ้น เกี่ยวกับร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น โรคกระเพาะอาหารอักเสบ ลำไส้อักเสบ อาหารเป็นพิษ เป็นต้น

โดยข้อมูล ที่ได้หลังจากตรวจเลือดแล้วนั้น จะสามารถนำมาใช้ ในด้านการรักษาอาการต่าง ๆ ของโรคได้ ดังนั้น ผู้ป่วยบางราย ที่ไม่มีการแสดงอาการ หรือไม่มีการแสดงความผิดปกติ ของโรค หากมีการตรวจเลือด

เพื่อวินิจฉัยหาโรคต่าง ๆ อาจจะทำให้รู้ หรือทราบถึงโรคร้าย ที่แอบแฝงอยู่ ภายในร่างกายของเรา ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ระยะแรก หรือแม้แต่โรคอื่น ๆ ที่ไม่มีการ แสดงอาการในระยะแรก

อย่างไรก็ตาม โรคเอดส์ (AIDS) ไม่สามารถติดต่อกันได้ง่าย ๆ อย่างที่ใครหลายคนคิด ขึ้นชื่อว่าเอดส์ ก็ไม่ได้หมายความว่า จะต้องติดเสมอไป ซึ่งก็อาจมีปัจจัย มากมายหลายอย่างที่เกี่ยวข้อง กับปริมาณของเชื้อไวรัส หากสิ่งที่เราไปสัมผัสนั้น มีปริมาณของเชื้อไวรัสอยู่มาก โอกาสในการติดเชื้อก็จะยิ่งสูง

แต่ถ้ามีปริมาณของไวรัส น้อยโอกาสในการติดเชื้อ ก็จะลดลงตามปริมาณ เช่น เลือด , น้ำอสุจิ , น้ำจากช่องคลอด , บาดแผล เป็นต้น โดยการตรวจเลือด จะเป็นการนำเลือด ไปตรวจคัดกรอง และวิเคราะห์หาสิ่งต่าง ๆ ภายในร่างกาย ซึ่งภายในเลือด ของเรา จะมีสารประกอบ ที่มากมายผสมผสานกันอยู่

ดังนั้น การตรวจเลือด จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องเลือก วัดค่าใดค่าหนึ่ง โดยปกติแล้ว ร่างกายของเรา หากมีการตรวจเลือด ก็จะตรวจค่า ความเข้มของเลือด ซึ่งปริมาณ ของเม็ดเลือดขาว และปริมาณของเกร็ดเลือด ภายในร่างกาย หรือหากมีโรคประจำตัว ร่วมด้วยแพทย์ ก็จะทำการตรวจเลือดเพิ่ม เป็นต้น ในกรณี ของการตรวจเลือดเอชไอวี HIV ผู้ที่ตรวจ จะต้องแจ้ง กับทางแพทย์ผู้ตรวจ เพื่อขออนุญาต ในการตรวจเลือด หาเชื้อเอชไอวี

ตรวจเลือดธรรมดา จะเจอเอดส์ไหม  ดังนั้นการตรวจเลือด ในรูปแบบธรรมดา จะไม่สามารถตรวจ เจอเอดส์ได้ เพราะในการตรวจหา จะมีการใช้น้ำยาคนละแบบ หากมีการตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ ทางแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ก็จะใช้น้ำยาเฉพาะ ในการตรวจหาเชื้อ นอกจากนี้แล้ว หากผู้ที่มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อ ก็ให้รีบทำการตรวจ หากไม่กล้าเดินทาง  ไปตรวจที่สถานพยาบาล  ปัจจุบัน ก็ได้มีชุดตรวจเอดส์ ที่สามารถทำการตรวจ ด้วยตนเอง เพื่อคัดกรองเบื้องต้น เพื่อเป็นทางออก สำหรับผู้ที่ไม่กล้า เดินทางไปตรวจ โดยชุดตรวจจะเป็นการตรวจ เพื่อคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น หากผลตรวจ ออกมาเป็นบวก หรือลบ ก็ให้ทำการตรวจซ้ำ อีกครั้งเพื่อยืนยันผลตรวจที่แน่ชัด