เราควร ตรวจเลือดหลังเสี่ยง 3 เดือน อีกหรือไม่ HIV

By | กรกฎาคม 7, 2020

ตรวจเลือดหลังเสี่ยง 3 เดือน

ตรวจเลือดหลังเสี่ยง 3 เดือน การตรวจเลือด เพื่อ หาเชื้อเอชไอวี ในปัจจุบัน การตรวจแต่ละแบบนั้น จะแตกต่างกันออกไป หากคุณ ติดเชื้อเอชไอวี แล้วระบบภูมิคุ้มกัน ภายในร่างกาย จะสร้างภูมิคุ้มกัน ขึ้นมาเพื่อ ต่อสู้กับเชื้อไวรัส ที่เข้าสู่ร่างกาย โดยการตรวจ เอชไอวี จะใช้หลัก ในการตรวจหาภูมิคุ้มกัน ในเลือด

ซึ่งปกติ หลังจากตรวจ ครั้งแรกแล้ว ก็ควรตรวจอีกครั้ง ประมาณ 3 เดือน หลังจากเสี่ยง ติดเชื้อเอชไอวี จึงจะมั่นใจได้ โดยทั่วไป เราจะเรียก ช่วงระยะเวลา 3 เดือนนี้ว่า “ระยะฟักตัว (window period)” ซึ่งเป็น

ช่วงเวลา ที่มีการติดเชื้อ เอชไอวีแล้ว แต่บางครั้ง อาจจะยังไม่สามารถ ตรวจพบได้ ซึ่งเป็นส่วนน้อย หากผลเลือด ที่ออกมา ทำให้คุณเข้าใจ ผิดว่า ร่างกายไม่ได้ติดเชื้อ

โดยในทางปฏิบัติ หากมีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวี แล้วก็ควรทำ การตรวจซ้ำอีก 3 เดือน หลังจาก ที่ตรวจครั้งแรกไปแล้ว

การเข้ารับ การตรวจเลือด เพื่อหา เชื้อเอชไอวีนั้น สิ่งที่ต้องคำนึง ถึงในการตรวจ คือ ร่างกาย อาจมีโอกาส ที่จะตรวจ ไม่พบแอนติบอดี ในผู้ที่ติดเชื้อ มาแล้ว เนื่องจากเชื้อเอชไอวี จะอยู่ในช่วงระยะฟักตัว เรียกว่า “window period” จะใช้ระยะเวลา ประมาณ 1-3 เดือน เพื่อตรวจหา แอนติบอดี ต่อเชื้อ อย่างต่อเนื่อง โดยตรวจครั้งสุดท้าย ที่หลัง 3 เดือน ก็เพียงพอ ที่จะมั่นใจได้แล้ว

ตรวจเลือดหลังเสี่ยง 3 เดือน HIV ในระยะฟักตัวนี้ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อแล้ว จะสามารถแพร่เชื้อ ไปสู่ผู้อื่นได้ ถ้าหากว่า มีพฤติกรรมเสี่ยง และไม่มีการป้องกันใด ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้น เทคโนโลยี ในการตรวจทาง ห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัย หาสาเหตุ ของการติดเชื้อเอชไอวี ได้มีการพัฒนามาเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง

จนทำให้ สามารถลดระยะเวลาของ window period ให้สั้นลง จนสามารถ ทำการวินิจฉัย การติดเชื้อเอชไอวี ได้เร็วที่สุดประมาณ 2 สัปดาห์ หลังการติดเชื้อ

อย่างไรก็ตาม การตรวจเลือด เพื่อหา การติดเชื้อเอชไอวีนั้น ถ้าจะให้ผลตรวจ ที่ชัดเจน และเชื่อถือได้นั้น ต้องเป็นการตรวจ ห่างจากความเสี่ยง จากครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 1 เดือน

และตรวจติดตาม อีกครั้งหลัง 3 เดือน เพราะเป็นการตรวจเลือด หาเชื้อในช่วงเวลา ที่จะสามารถให้ผลตรวจ ที่มีความแม่นยำมากถึง 99.9%

การเข้ารับการตรวจ หลังจากที่ได้รับความเสี่ยง ครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 1 เดือน ผลตรวจ ที่น่าเชื่อถือได้ จะอยู่ที่ประมาณ 95% ดังนั้น หากต้องการความแม่นยำ และความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเพื่อเพิ่มความสบายใจ คุณสามารถ เข้ารับการตรวจซ้ำอีกครั้งที่ 3 เดือน หลังจาก ที่ได้รับความเสี่ยง ในครั้งสุดท้ายได้

จากข้างต้น ที่กล่าวมา หากผู้ที่มีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวี ควรทำ การตรวจคัดกรองเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจเอชไอวี ด้วยตนเอง ที่มีความปลอดภัยแม่นยำ มาตรฐานเดียวกัน กับโรงพยาบาล

ตรวจเพื่อคลาย ความกังวลใจ เพราะหากรู้ผลตรวจตั้งแต่เนิ่น ๆ จะได้เข้ารับการรักษา และรับยาต้านได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้การตรวจ ด้วยชุดตรวจเอชไอวี เป็นเพียง การตรวจ เพื่อ คัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น

หากผลตรวจ ออกมาเป็นบวก หรือลบ อย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ให้ทำการตรวจซ้ำ อีกครั้ง หลังจากที่ตรวจครั้งแรก เพื่อยืนยัน ผลการตรวจที่แน่ชัด