ตรวจเอดส์ คลินิกนิรนาม มั่นใจ กี่ เดือน

By | กรกฎาคม 5, 2021

ตรวจเอดส์ คลินิกนิรนาม มั่นใจ กี่ เดือน

 

ตรวจเอดส์ คลินิกนิรนาม มั่นใจ กี่ เดือน การตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) หรือเอดส์ (AIDS) แต่ละรูปแบบ ในปัจจุบันนั้น ค่อนข้าง มีความแตกต่างกัน ออกไป เพราะเมื่อ ร่างกายของเรา ได้รับเชื้อเอชไอวี เข้าไปแล้ว ซึ่งทุกคนก็คงรู้กัน เป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า

เชื้อเอชไอวีเ ป็นเชื้อที่ทำให้ ระบภูมิคุ้มกัน ในร่างกาย ของเราอ่อนแอ หรือทำงาน บกพร่องลง เพราะปกติแล้ว ระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน ขึ้นมา เพื่อทำการต่อสู้ กับเชื้อไวรัสต่าง ๆ

 

นอกจากนี้  การตรวจเลือด เพื่อหาเชื้อเอชไอวี จะขึ้นอยู่กับ วิธีตรวจ ที่เลือกใช้ว่าสามารตรวจ HIV ที่ระยะความเสี่ยง เท่าไหร่ได้บ้าง เพราะหากตรวจที่ ระยะเวลาเสี่ยง ไม่เหมาะสม กับชุดตรวจ หรือวิธีตรวจ ก็จะไม่สามารถตรวจพบเชื้อได้ ดังนั้น การเข้ารับ การตรวจหาเชื้อ ในช่วงระยะ ที่ไม่เหมาะสม กับชุดตรวจ หรือวิธีตรวจ ผลที่ได้อาจเป็นลบปลอม ทั้งที่จริง ๆ แล้ว คุณอาจติดเชื้อแล้ว ก็ได้

อย่างไรก็ตาม หากถามว่า ตรวจเอดส์ คลินิกนิรนาม มั่นใจ กี่ เดือน วิธีการตรวจหาเชื้อนั้นย่อมเป็นปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และมีความแตกต่างกันออกไป

 

การตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ในปัจจุบัน ของคลินิกนิรนาม มีอยู่ 2 รูปแบบ (ตามที่ระบุอยู่หน้าเว็บไซต์สภากาชาดไทย) อีกทั้งก็ขึ้นอยู่กับ ผู้ป่วยติดเชื้อ ว่าได้รับเชื้อมาแล้ว กี่วัน และการตรวจ ด้วยวิธีไหน จึงจะเหมาะสม

– Anti-HIV การตรวจหา แอนติบอดีที่ จำเพาะต่อเชื้อ วิธีนี้ เป็นวิธีที่ได้รับ ความนิยม ในการตรวจ คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี โดยสามารถ ตรวจพบเชื้อ ได้หลังการติดเชื้อ ประมาณ 3-4 สัปดาห์

– HIV DNA-PCR การตรวจหา สารพันธุกรรม ของเชื้อเอชไอวี ที่อยู่ในเม็ดเลือด เป็นวิธีที่ มีความไวสูง และมีความแม่นยำ แม้มี เชื้อเพียงเล็กน้อย นิยมใช้ตรวจ หลังจาก ที่ตรวจด้วย Anti-HIV แล้วผลเป็นบวก เพราะสามารถ ตรวจพบเชื้อ ได้ตั้งแต่ 10 -14 วันหลังการติดเชื้อ แต่วิธีนี้ มักจะใช้ ในการยืนยันผล ของผู้ป่วย ที่มีความเสี่ยง โดยมีราคาที่ ค่อนข้างสูง

 

นอกจากนี้ ตรวจเอดส์ คลินิกนิรนาม มั่นใจที่กี่เดือน หากท่านเลือกการ ตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ เป็นวิธี Anti-HIV จำเป็นที่จะต้องรอ ให้ร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกัน ขึ้นมาก่อน ในสักระยะหนึ่ง จึงจะสามารถ ตรวจพบเชื้อ และมั่นใจได้ว่า ร่างกายติดเชื้อ หรือไม่ โดยแนะนำมั่นใจได้ที่หลัง 1 เดือน และหาก ตรวจด้วยวิธี HIV DNA-PCR จะสามารถมั่นใจ ได้ที่ระยะเวลาเสี่ยง 1 เดือนเช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม หากใคร ที่กำลังมี ความเสี่ยงทางเดียว ที่จะรู้ว่า ติดเชื้อหรือไม่ ก็คือ การเข้ารับการ ตรวจเลือดหาเชื้อ

ซึ่งปัจจุบัน ก็ได้มี ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง วางจำหน่าย เพื่อเป็นทางออก ให้กับผู้ ที่มีความเสี่ยง ได้ทำการ ตรวจคัดกรองด้วยตนเอง และเพื่อ ความเป็นส่วนตัว ในการตรวจคัดกรอง ด้วยตนเอง

โดยชุดตรวจ จะต้องมี ความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน รู้ผลได้ใน 15-20 นาที การตรวจคัดกรอง ด้วยตนเอง นอกจากจะช่วยให้เรารู้ ทราบถึงสถานะ ร่างกาย ของตนเองแล้ว ยังสามารถช่วย ให้เราได้ เข้ารับการรักษา ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม