ตรวจเอดส์ 14 วัน ผล น่าเชื่อถือหรือยัง ?

By | กันยายน 10, 2021

ตรวจเอดส์ 14 วัน ผล ปัจจุบันนี้กว่าจะรู้ว่าตนเองติดเชื้อไวรัสเอชไอวี ต้องอาศัยวิธีการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี คนไทยส่วนใหญ่จะคิดว่าตนเองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

และคิดว่าตนเองอาจไม่ได้ติดเชื้อเอชไอวีก็ได้ ทั้งที่จริง ๆ แล้วตนเองเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงมาก และมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

อย่างไรก็ตาม เชื้อเอชไอวี เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถติดต่อกันได้ส่วนใหญ่ คือ ทางเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน ไม่ว่าจะเป็น ไม่สวมใส่ถุงยางอนามัย การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย เป็นต้น

 

นอกจากเชื้อเอชไอวีจะติดต่อได้ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์แล้ว ยังสามารถติดต่อผ่านทางเลือด หากร่างกายของเราได้รับเชื้อไปแล้ว เชื้อจะยังไม่แสดงอาการออกมาให้เห็นเลยทันที

ด้วยกระบวนการพัฒนาของเชื้อในขั้นตอนต่าง ๆ แต่เชื้อก็จะยังคงอยู่ในร่างกายและทำการแพร่กระจายไปยังอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ดังนั้น การรณรงค์ให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญ

ของการติดเชื้อเอชไอวี หากคิดว่าตนเองมีความเสี่ยง ก็ควรจะหาโอกาสตรวจให้แน่ใจ

 

ตรวจเอดส์ 14 วัน ผล

 

การตรวจหาเชื้อเอชไอวี ควรที่จะประเมินก่อนว่าคุณมีความเสี่ยงมาแล้วกี่วัน เพราะการตรวจแต่ละรูปแบบนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของคุณด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันการตรวจเอชไอวี จะนิยมตรวจกัน 3 วิธีคือ

  • การตรวจแบบ Anti-HIV จะเป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อต้านทานต่อเชื้อเอชไอวี นับเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีในปัจจุบัน

และเป็นวิธีการตรวจที่สามารถรู้ผลได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง แต่ผลที่ได้จะเป็นผลย้อนหลังไปประมาณ 1 เดือน ยกตัวอย่างเช่น หากเมื่อคืนไปมีความเสี่ยงมา และเข้ารับการตรวจด้วยวิธีนี้เลย

ผลตรวจอาจไม่ได้ยืนยันอย่างแน่นชัด ถึงแม้ว่าผลจะออกมาเป็นลบก็ตาม เพราะข้อจำกัดของชุดตรวจนี้ คือ การตรวจหาแอนติบอดี ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาให้ร่างกายได้สร้างขึ้นมาตอบโต้

กับเชื้อเอชไอวีก่อน ตามกระบวนการร่างกายแล้วต้องอย่างน้อย 21 วัน

  • การตรวจแบบ NAT วิธีนี้เป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี เป็นวิธีที่มีความไวในการตรวจมากที่สุด และจะมีข้อแตกต่างจากการตรวจแบบ Anti-HIV ตรงที่

สามารชี้วัดผลของร่างกายย้อนหลังไปประมาณ 1-2 สัปดาห์หลังเสี่ยงเท่านั้น เช่น หากคุณไปมีความเสี่ยงมาเมื่อ 7 วันก่อน จะสามารถตรวจด้วยวิธีนี้ได้

  • การตรวจแบบ Rapid HIV Test เป็นการตรวจเอชไอวีชนิดเร็ว โดยจะใช้เวลาในการรอผลเพียง 20 นาทีเท่านั้น และถึงแม้ว่าวิธีการตรวจด้วยวิธีนี้จะมีความรวดเร็วมากกว่าวิธีอื่น

แต่ก็เป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ชุดตรวจHIV หากผลตรวจออกมาเป็นบวก ให้ตรวจซ้ำด้วยวิธีนี้อีกครั้ง หรือไปโรงพยาบาลเพื่อตรวจยืนยันผลโดยเร็ว

หากผลลบ แล้วพิจารณาแล้วว่าตนเองตรวจในระยะเวลาเสี่ยงที่เหมาะสม ก็สามารถสบายใจได้เลย และหากยังไม่มั่นใจ แนะนำว่าตรวจเช็คอีกทีหลังจากเสี่ยงมาแล้ว 90 วัน

 

นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เป็น การตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ ด้วยการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ ซึ่งสามารถตรวจเจอเชื้อหลังเสี่ยงมาแล้วประมาณ 10-14 วัน

ซึ่งในทุกวันนี้ไม่ใช้แล้ว แต่มีการนำมาประยุกต์และพัฒนาเป็นชุดตรวจรูปแบบใหม่ที่ตรวจได้ทั้ง แอนติเจน และแอนติบอดี ในชุดตรวจเดียว ซึ่งสามารถตรวจได้ตั้งแต่ที่ 14 วัน

ดังนั้น ตรวจเอดส์ 14 วัน ผล ที่ได้จากการตรวจหากคุณไปได้รับความเสี่ยงมาแล้วประมาณ 14 วัน ไม่ว่าผลตรวจจะออกมาเป็นบวก หรือลบ ก็สามารถเชื่อถือได้ในระดับหนึ่ง

และแนะนำให้ตรวจอีกครั้งที่ระยะเวลาเสี่ยงนานขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม หากใครที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และต้องการความเป็นส่วนตัวในการตรวจ ก็แนะนำ ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่มีความเสี่ยง

แต่ไม่กล้าเดินทางไปตรวจตามสถานพยาบาล และตอบโจทย์ในความเป็นส่วนตัวมากที่สุด ซึ่งชุดตรวจชนิดนี้จะมีความปลอดภัย แม่นยำและได้มาตรฐาน สามารถรู้ผลได้ใน 15-20 นาทีเท่านั้น

เสี่ยงมาแล้ว ไม่ควรนิ่งนอนใจ ตรวจให้แน่ใจดีกว่า เพราะหากตรวจเจอเชื้อตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็มีโอกาสในการป้องกันเชื้อเอชไอวีไม่ให้ลุกลามไปสู่ระยะเอดส์ได้