ผลตรวจ ซิฟิลิส IgM อ่านผลเป็น Non Reactive หมายความว่าอย่างไร

By | กรกฎาคม 6, 2021

ผลตรวจ ซิฟิลิส

 

ผลตรวจ ซิฟิลิส เป็นอย่างไร ผลตรวจแบบนี้ ๆ คืออะไร IgM อ่านผลเป็น Non Reactive หมายความว่าอย่างไร ซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากแบคทีเรียชื่อว่า ทรีโพนีมา พัลลิดุม (Treponema Pallidum) โดยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ และทางบาดแผล

 

ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ติดเชื้อซิฟิลิส โดยพบว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือกลุ่มคู่รักวัยรุ่น หรือคู่รักชายรักชาย อายุประมาณ  18-25 ปี นอกจากนี้แล้วยังพบว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ โรคหนองในอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การตรวจหาเชื้อซิฟิลิสนั้นสามารถทำได้หลายวิธี แบ่งออกเป็นสองแบบ คือ

 

– การตรวจแบบชนิดไม่เฉพาะ ซึ่งเป็นการตรวจที่ทำได้ง่าย รู้ผลตรงจได้เร็ว และมีราคาที่ถูก วิธีนี้นิยมใช้ในการตรวจครั้งแรก หรือตรวจคัดกรอง ซึ่งการตรวจในกลุ่มนี้คือ การตรวจแบบ VDRL

และ การตรวจแบบ RPR โดยการตรวจทั้งสองวิธีนี้จะมีความแตกต่างกัน การตรวจแบบ VDRL จะใช้เวลาในการรู้ผลประมาณ 2-3 ชั่วโมง และการตรวจแบบ RPR จะสามารถรู้ผลตรวจได้ใน 10 นาที

 

– การตรวจแบบชนิดเฉพาะ เป็นการตรวจที่มีความแม่นยำสูงเฉพาะโรคซิฟิลิส แต่วิธีการตรวจค่อนข้างที่จะมีความยุ่งยาก เพราะต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการตรวจชนิดอื่น

แต่วิธีการนี้จะสามารถยืนยันการติดเชื้อซิฟิลิสได้ หากในกรณีที่อาการของโรคแสดงให้เห็นได้ไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การตรวจแบบเฉพาะสามารถทำได้ 2 วิธีหลัก ๆ คือ การตรวจแบบ FTA-ABS เป็นวิธีการตรวจ

ที่มีความไวและแม่นยำสูง แต่ต้องอาศัยความชำนาญมาพอสมควร อีกวิธีการตรวจหนึ่งคือ การตรวจแบบ TPHA วิธีนี้สามารถทำได้ง่ายกว่าวิธีแรก ซึ่งแน่นอนว่าความไวและความแม่นยำจะต้องลดลงไปด้วย

 

นอกจากนี้ ระยะของโรคซิฟิลิสจะมีตั้งแต่ระยะที่มีอาการ ระยะแฝง และระยะไม่แสดงอาการ หาก ผลตรวจ ซิฟิลิส IgM อ่านผลเป็น Reactive แสดงว่าเพิ่งได้รับเชื้อมาใหม่ แต่หากเป็น Non Reactive ก็แสดงว่าไม่ได้รับเชื้อมาใหม่ และหากผลการตรวจ IgG อ่านผลเป็น Reactive แสดงว่าได้รับเชื้อมานานแล้ว

 

ดังนั้น การติดเชื้อซิฟิลิส ถึงแม้ว่าจะรักษาหายแล้วก็ตาม แต่ร่างกายมีการจดจำและเก็บแอนติบอดีต่อเชื้อไว้ นอกจกานี้หากรักษาหายขาดแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้งได้

 

อย่างไรก็ตาม โรคซิฟิลิสนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ และพบว่าการติดเชื้อยังไม่ถึง 1 ปี ฉะนั้น หากใครที่กำลังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อซิฟิลิส ก็ควรเข้ารับการตรวจโดยเร็ว เพราะหากตรวจพบเชื้อตั้งแต่ระยะแรกก็มีโอกาสในการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลารักษาน้อยลง และหายเป็นปกติได้ง่ายขึ้น

 

หากติดเชื้อซิฟิลิสแล้วปล่อยทิ้งไว้ ไม่รักษาให้หาย อาจชักนำสู่การเป็นโรคอื่น ๆ เพราะการติดเชื้อซิฟิลิสนั้นสามารถเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อเอชไอวีได้

 

ดังนั้น หากใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปตรวจตามโรงพยาบาล เพราะเกรงว่าราคาจะแพง และยังไม่อยากเปิดเผยตัวตนต่อสังคม การมีชุดตรวจซิฟิลิส ที่สามารถใช้ตรวจคัดกรองด้วยตนเอง จะเป็นช่องอีกช่องหนึ่งที่สามารถให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้ทำการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง ทั้งยังมีความเป็นส่วนตัวในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน รู้ผลได้ใน 10-15 นาที แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การใช้ชุดตรวจซิฟิลิสด้วยตนเองเป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น หากผลตรวจที่ได้เป็นบวก หรือลบ ก็ควรทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง ที่ระยะเวลาเสี่ยงนานขึ้น เพื่อเช็คผลว่าเหมือนกันหรือไม่