วิธี อยู่ ร่วม กับ คน ติด เชื้อ เอดส์ ควรปฏิบัติตนอย่างไร

By | พฤศจิกายน 22, 2019

วิธีอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี

วิธี อยู่ ร่วม กับ คน ติด เชื้อ เอดส์ ควรปฏิบัติตนอย่างไร

หากเรา มีความจำเป็น ต้องอยู่ร่วมกับ ผู้ที่ติดเชื้อ HIV โดยเรา ไม่ต้องกังวล ว่า เราจะติดเชื้อไวรัส HIV รึเปล่า แต่ถ้า หากเราทราบถึง วิธี หรือแนวทาง การป้องกัน หรือการปฏิบัติ ต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ ได้อย่างถูกต้อง โดยเริ่มศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวกับ โรคเอดส์ ทั้งสาเหตุ อาการ การติดต่อ และ การรักษา อย่างถูกวิธี

เพื่อช่วยให้ ดูแลผู้ป่วย อย่างเหมาะสม และมีคุณภาพ ชีวิตจิตใจที่ดีขึ้น หากผู้ที่จำเป็น ต้องอาศัย อยู่กับผู้ป่วยเอดส์ หรือผู้ติดเชื้อ เอชไอวีจริง ๆ โดยเฉพาะ คนในครอบครัว นั้น จึงเป็นบุคคล สำคัญที่ช่วย ให้ผู้ป่วย มีคุณภาพ ชีวิตจิตใจ ที่ดีขึ้น เพราะนอกจาก คอยให้กำลังใจ แล้ว ยังต้องคนดูแลผู้ป่วย ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ และช่วยสร้าง สภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ให้สามารถ อำนวยความสะดวก และเหมาะสมแก่ ผู้ป่วยด้วย โดยทั่วไป เราจะสามารถ ติดเชื้อเอชไอวี ได้จาก 3 ช่องทางหลัก ๆ คือ ติดต่อผ่านทางเลือด หรือการมีเพศสัมพันธ์ และ จากแม่สู่ลูกในครรภ์ แต่ผู้ที่ ต้องอยู่ร่วมกับ ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี ก็ต้อง ดูแลตัวเองไม่ให้ติดเชื้อ ด้วยเหมือนกัน วิธี อยู่ ร่วม กับ คน ติด เชื้อ เอดส์  เช่น

1. การปฏิบัติ ต่อผู้ป่วย เหมือนคนปกติ คอยรับฟัง ปัญหา พร้อมกับให้คำปรึกษา ที่ดี และถูกต้องแก่ ผู้ป่วย เพื่อทำให้ เขารู้สึกสบายใจ

2. การทำ ที่อยู่อาศัย ให้เหมาะสม โดยเฉพาะ ผู้ป่วย ที่มีอาการรุนแรง ควรจัดบริเวณที่ อยู่อาศัยให้เหมาะแก่ การผ่อนคลาย เพื่อไม่ใช้ ผู้ป่วยเครียด

3. การดูแลสุขภาพ ของผู้ป่วย ควรให้ผู้ป่วย หมั่นพลิกตัว และทำกายภาพบำบัด เพื่อป้องกันปัญหาทาง สุขภาพ ที่ตามมา ในภายหลัง อย่างเช่น แผลกดทับ หรือข้อติดแข็ง เป็นต้น

4. การดูแลด้านอาหาร สำหรับผู้ป่วย อาหาร ก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน ควรมี ความสะอาด เป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็น วัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องใช้ ในครัว และผู้ประกอบอาหาร ก็ควรดูแล ความสะอาด ด้วยเช่นกัน

5. การให้ผู้ป่วย รับประทาน ยาอย่างสม่ำเสมอ ควรสร้างวินัย ให้กับผู้ป่วย ในการรับประทาน ยาครบ ทุกมื้อ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน ประสิทธิภาพ ของยาลดลง

การใช้ชีวิต ร่วมกัน กับ ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี นอกจาก จะต้อง ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีแล้ว ก็ควรระมัดระวัง ในการสัมผัส สารคัดหลั่ง ของผู้ป่วยด้วยเช่นกัน โดยสวมถุงมือยาง ทุกครั้ง และล้างมือ ด้วยสบู่เหลว รวมถึง แยกทิ้งขยะ ที่มีสารคัดหลั่งปะปน ออกจากขยะชนิดอื่น ๆ อีกด้วย และควรใช้ความระวังให้มากขึ้น เมื่อถือเข็มฉีดยา หรือของมีคมต่าง ๆ ที่มีเลือด ของผู้ป่วย ติดอยู่ รวมถึง การใช้ห้องน้ำ ร่วมกับ ผู้ติดเชื้อ ก็ควรมีความระมัดระวังด้วยเช่นกัน

 

                         -ขอขอบคุณ ที่มาของข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ HONESTDOCS –