เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง ซื้อที่ไหน ?

By | มิถุนายน 28, 2021

เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง ซื้อที่ไหน

 

เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง ซื้อที่ไหน ปัจจุบัน การตรวจคัดกรอง หาเชื้อเอชไอวี เป็นสิ่งที่ เราไม่ควรมองข้าม เพราะการติดเชื้อเอชไอวี สามารถส่งผลเสีย ต่อร่างกาย ของเราได้เป็นอย่างมาก เพราะเมื่อ ร่างกายของเรา ได้รับเชื้อ เข้าไปแล้ว เชื้อจะเข้าไปทำลาย เซลล์เม็ดเลือดขาว (CD4) และระบบ ภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ให้บกพร่อง จนส่งผลให้ร่างกาย ของผู้ป่วยอ่อนแอลง เรื่อย ๆ และไม่สามารถ ทำการต่อต้านเชื้อ โรคต่าง ๆ ที่เข้าไปสู่ร่างกายได้ จึงอาจก่อ ให้เกิดโรคเอดส์ ขึ้นในที่สุด

 

อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อเอชไอวี ก็ไม่อาจพัฒนา ไปสู่ระยะเอดส์ได้ หากเข้ารับ การรักษาเร็ว ขึ้นอยู่กับอายุ และสุขภาพร่างกาย ของผู้ป่วย ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การเข้ารับการตรวจ หาเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่เนิ่น ๆ หรือหากรู้ว่าตนเอง มีความเสี่ยง ก็ให้เข้ารับ การตรวจโดยเร็ว  เพื่อความสบายใจ และเพื่อลด ความกังวลใจ แก่ตนเองด้วย

 

ทั้งนี้ เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง ซื้อที่ไหน การตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ สามารถทำได้หลายวิธี บางคนอาจสะดวกเดินทางไป ตรวจตามสถาน พยาบาลรัฐ เพราะสามารถ ทำการตรวจได้ ฟรีปีละ 2 ครั้ง แต่หากใคร ที่ต้องการ ความเป็นส่วนตัว ก็สามารถหาซื้อได้ ตามร้านขายยา หรือเว็บไซต์ ที่น่าเชื่อถือ

 

ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ สามารถ ทำได้ 3 วิธีหลัก ๆ ด้วยกันคือ

  • Anti-HIV antibody วิธีการตรวจนี้ จะเป็นการตรวจหาภูมิต้านทาน ต่อเชื้อเอชไอวี จากเลือด โดยจะทำการวินิจฉัย การทำงานของระบบ ภูมิต้านทาน ภายในเซลล์ เม็ดเลือดขาว ที่มีการต้านทาน ต่อเชื้อเอชไอวี วิธีการตรวจนี้ จะสามารถตรวจพบเชื้อ ได้ในระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์ขึ้นไป หลังการติดเชื้อ

 

  • NAT (Nucleic Acid Testing) การตรวจด้วยวิธีนี้ จะเป็นการตรวจหา สารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี โดยจะทำการ ตรวจปริมาณ และการทำงาน ของระบบภูมิคุ้มกัน ภายในร่างกาย วิธีการตรวจจะมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วในการตรวจ แพทย์จึงมักใช้ตรวจ กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะสามารถตรวจพบ เชื้อได้ภายใน 1-4 สัปดาห์หลังการติดเชื้อ แต่วิธีนี้อาจมีค่าใช้จ่าย ที่สูงมากพอสมควร และยังไม่ได้นำมาใช้ ในการตรวจเอชไอวีในกรณีทั่วไป ๆ

 

  • PCR (Polymerase Chain Reaction) เป็นการตรวจหาสาร พันธุกรรมในระดับอณูชีวโมเลกุล สามารถตรวจ ได้ในเด็กทารก ที่อาจมีความเสี่ยงต่อ การได้รับเชื้อ จากแม่หลังคลอดตั้งแต่อายุ 1 เดือน และใช้ตรวจกับผู้ใหญ่ หลังได้รับความเสี่ยงมาแล้ว 14 วันขึ้นไป

 

นอกจากนี้ เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง หาซื้อได้ที่ไหน ปัจจุบันทาง อย. ได้ทำการปลดล็อค ให้จำหน่าย ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ผ่านทางร้านขายยา เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเปิดโอกาส ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงได้ ทำการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง

 

อย่างไรก็ตาม การหาซื้อชุดตรวจเอชไอวีสามารถทำได้จริง แต่ก็ไม่ง่ายมากนัก เพราะเนื่องจากไม่มีการระบุรายชื่อร้านขายยาที่มีการนำชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองมาจำหน่าย อีกทั้งยังมีขายเพียงร้านขายยาขนาดใหญ่เท่านั้น

 

ดังนั้น เพื่อความเป็นส่วนตัว ในการตรวจเราจึงอยากแนะนำ ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองของเรา ที่มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน สามารถทำการตรวจ ได้เองที่บ้านง่าย ๆ รู้ผลตรวจได้ใน 15-20 นาที

ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อ ได้เลยจัดส่งไว รักษาข้อมูลลูกค้า สามารถ ทำการตรวจคัดกรอง ด้วยตนเองได้โดยเร็วที่สุด เพราะหากตรวจพบเชื้อ ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็มีโอกาส ในการเข้ารับการรักษา และรับยาต้าน ได้ทันเวลา