ใครบ้างที่ไว้วางใจ INSTI


ใครบ้างที่ไว้วางใจ INSTI

INSTI (อินสติ) ชุดตรวจHIV ด้วยตนเอง ผลิตจากประเทศแคนาดา นำเข้าโดยบริษัท ไฮเจีย ลอจิสติกส์

เป็นยี่ห้อแรกที่ผ่านมาตรฐานอย.ไทย ด้วยคุณภาพที่ได้มาตรฐาน

ทั้ง WHO Prequalified, CE Marked, Health Canada

มีความแม่นยำสูง ทั้ง Sensitivity ถึง 99.50% และ Specificity ถึง 100.00%

จึงได้รับความไว้วางใจเลือกใช้งานจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จากทั้งทาง ภาครัฐ และเอกชน

รวมถึงโรงพยาบาล คลิกนิก ร้านขายยาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

 

 

ชุดตรวจ HIV