Anti TP คือ อะไร เกี่ยวข้องอย่างไรกับซิฟิลิส

By | สิงหาคม 10, 2020

Anti TP คือ

Anti TP คือ อะไร เกี่ยวข้อง อย่างไร กับซิฟิลิส โรคซิฟิลิส (syphilis) นับเป็นอีกหนึ่งโรค ที่มีการติดต่อ ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ ที่สามารถ พบได้มาก ในหมู่คนไทย โรคซิฟิลิสนั้น หากเป็นแล้ว จะสามารถรักษา ให้หายขาดได้ ซึ่งนอกจากผู้ที่เป็น โรคเอดส์ โรคหนองในแท้ หนองในเทียม โรคซิฟิลิส ยังเป็นโรค ที่สามารถติดต่อ ได้ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งถือว่า เป็นโรคที่น่ากลัว โรคหนึ่งเลย

โรคซิฟิลิส จะมีสาเหตุที่เกิดจากการ ติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า Treponema Pallidum หากกล่าวว่า ทำไมซิฟิลิส ถึงได้น่ากลัว ก็อาจจะ เป็นเพราะเมื่อเชื้อ เข้าสู่ร่างกายแล้ว จะไม่มีการแสดงอาการใด ๆ ออกมาให้เห็นได้ชัด
แต่ซิฟิลิส ก็ยังสามารถ ติดต่อกันได้ แม้ไม่มีการแสดงอาการ และเมื่อรับเชื้อมาแล้ว ไม่ได้รับการตรวจ ก็อาจจะเป็นโรคเรื้อรัง นานกว่า 2 ปี และหากทำการรักษา ให้หายแล้ว แต่ได้รับเชื้อ มาใหม่ก็ยังสามารถกลับมาเป็นใหม่ ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ โรคซิฟิลิสอาจพบได้ 10-15 % ของโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ทั้งหมด และหากใคร ที่กำลังคิดว่า ตนเองนั้นอยู่ ในกลุ่มเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิด โรคซิฟิลิสนั้น ก็ควรศึกษา เกี่ยวกับโรคนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาการ สาเหตุ การติดต่อ วิธีการรักษา หรือแม้แต่ วิธีการตรวจ เพื่อเป็นแนวทาง ในการรับมือ

โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ ที่มีสาเหตุมาจาก เชื้อ Treponema Pallidum ซึ่งในการตรวจหาเชื้อ ชนิดนี้ ด้วยวิธีการ Nucleic Acid Testing ยังคงไม่สามารถ นำมาใช้ตรวจได้ ในห้องปฏิบัติการทั่วไป

การตรวจทางซีโรโลยี (Serology) จะถูกนำมาใช้ ในการวินิจฉัย และถูกนำมาติดตาม วิธีการรักษา โรคซิฟิลิส ซึ่งในการทดสอบ จะแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ

– การตรวจแบบ ใช้แอนติเจนไม่จำเพาะ (Non-Treponemal Test) วิธีการตรวจนี้ จะเป็นวิธี ที่ไม่ได้ตรวจหา เชื้อแอนติบอดีต่อเชื้อโดยตรง แต่วิธีการนี้ เป็นเพียงวิธีการตรวจ ที่ตรวจหาแอนติบอดี

ที่ร่างกายนั้นได้สร้างขึ้นมา โดยแอนติบอดี ชนิดนี้ จะเรียกว่า Reagin โดยทั่วไป จะสามารถพบได้ ในโรคชนิดอื่น ๆ ที่เนื้อเยื่อ ได้มีการทำลาย

– การตรวจแบบ ใช้แอนติเจนจำเพาะจากเชื้อ (Treponemal Test) ซึ่งจะเป็นการตรวจ หาเชื้อแอนติบอดีที่มีต่อเชื้อ Treponema Pallidum โดยตรง เป็นแอนติบอดีที่ร่างกายได้สร้างขึ้นมาหลังจากมีการติดเชื้อแล้ว ซึ่งชุดตรวจที่ใช้ตรวจด้วยวิธีการแบบจำเพาะจะมีหลักในการตรวจมากมายที่แตกต่างออกไป

ในปัจจุบัน วิธีการตรวจหาเชื้อ ในรูปแบบชุดตรวจ หาการติดเชื้อ Treponema Pallidum ได้มีการพัฒนาน้ำยา ที่ใช้ในการตรวจให้มีความไว และมีความจำเพาะสูงมากขึ้น คือ วิธีการตรวจแบบ Rapid Test ถือว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมา คือ Immuno Chromatographic Strip (ICS) โดยแอนติบอดีต่อเชื้อ Treponema pallidum ซึ่งจะทำปฏิกิริยา หรือจับกัน เรียกการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อนี้ว่า Anti TP คือ Anti: Antibody, TP: Treponema Pallidum

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่กำลังมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการก่อให้เกิดโรคซิฟิลิส ก็ควรทำการตรวจเพื่อคัดกรองเบื้องต้น ด้วยชุดตรวจคัดกรองด้วยตนเอง ที่มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน

โดยสามารถทำการตรวจได้ด้วยตนเองที่บ้าน ซึ่งชุดตรวจซิฟิลิสด้วยตนเองเป็นเพียงการตรวจเพื่อคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น เพื่อเป็นทางออกให้กับผู้ที่ไม่กล้าเดินทางไปตรวจตามโรงพยาบาล หรือคลินิกต่าง ๆ
ดังนั้นหากผลตรวจที่ได้จะเป็นบวก หรือเป็นลบ ก็ควรทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง และหากยังไม่แน่ใจในผลตรวจ ก็ควรเดินทางไปตรวจตามโรงพยาบาลเพื่อยืนยันผลตรวจที่แน่ชัด