HIV รักษาหายไหม เอชไอวีกับระยะต่าง ๆ ของโรค

By | พฤษภาคม 16, 2022

hiv รักษาหายไหม

 

HIV รักษาหายไหม ? ปัจจุบันนี้เชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) เป็นเชื้อไวรัสที่หากได้เข้าสู่ร่างกายของเราแล้วนั้น ก็จะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว จนส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายนั้นทำงานบกพร่อง หรืออ่อนแอลง

 

นอกจากนี้ยังส่งผลให้ร่างกายของผู้ติดเชื้อนั้น ไม่สามารถต้านทานต่อเชื้อโรคต่าง ๆ ได้ ทั้งยังเปิดโอกาสทำให้ร่างกายได้รับความเสี่ยงต่อการเกิดโรคฉวยโอกาสได้ง่ายอีกด้วย  หรือโรคแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบและทำร้ายร่างกายได้

 

อาทิเช่น วัณโรคปอด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคทางสมอง เป็นต้น ซึ่งอาการต่าง ๆ เหล่านี้อาจรุนแรงจนถึงขั้นส่งผลให้เสียชีวิตลงได้

 

HIV รักษาหายไหม ? อย่างไรก็ตาม เชื้อเอชไอวียังสามารถรักษาให้เชื้อไม่ลุกลาม หรือเรียกว่าควบคุมให้อยู่ในระดับต่ำไม่ส่งผลต่อร่างกายได้ ถ้าหากเรารู้ตัวเร็ว แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราปล่อยให้เชื้อเอชไอวีลุกลามไปสู่ระยะเอดส์ ซึ่งถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ อาจทำให้การรักษานั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่ยากมากขึ้น

 

เพราะโรคเอดส์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มีเพียงแต่ยาที่ช่วยในการชะลอการพัฒนาโรค และเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลงด้วยโรคเอดส์

 

การติดเชื้อเอชไอวีนั้น สามารถแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ด้วยกันคือ

– ระยะเฉียบพลัน เป็นระยะแรกของการติดเชื้อเอชไอวี คือร่างกายได้รับเชื้อมาแล้ว 2-4 สัปดาห์ ซึ่งเชื้อจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

จนส่งผลให้เซลล์เม็ดเลือดขาว หรือ CD4 ลดลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน ในระยะนี้ผู้ป่วยจะมีอาการคล้าย ๆ กับเป็นไข้หวัดใหญ่ ไข้ เจ็บคอ ผื่นขึ้น

ปวดเมื่อยตามร่างกาย หรือต่อมน้ำเหลืองโต และในระยะนี้นั้นมีโอกาสสูงมากที่จะแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น เนื่องจากไม่ได้สังเกต และคิดว่าป่วยด้วยโรคทั่วไป

– ระยะสงบ เป็นระยะที่ร่างกายจะไม่มีการแสดงอาการ หรืออาจมีอาการเพียงเล็กน้อยเหมือนระยะแรก แต่ในระยะนี้เชื้อเอชไอวี

จะค่อย ๆ เพิ่มปริมาณมากขึ้น และทำลายระบบภูมิคุ้มกันให้ค่อย ๆ ลดลง ซึ่งการติดเชื้อในระยะนี้สามารถอยู่ได้นานถึง 10 ปี

– ระยะโรคเอดส์ เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ ซึ่งเป็นระยะที่ภูมิคุ้มกันร่างกายได้ถูกทำลายลงอย่างหนัก

จนส่งผลให้ปริมาณของเซลล์ CD4 ลดลงต่ำกว่า 200 จากปกติที่มี 500-1,600 ทำให้ผู้ป่วยในระยะนี้มีโอกาสติดเชื้อชนิดอื่นได้ง่าย

โดยในระยเอดส์นี้ ผู้ป่วยจะมีอาการปอดอักเสบ เหนื่อยง่าย น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ท้องเสียเรื้อรัง มีเหงื่อออกตอนกลางคืน

มีผื่นขึ้นตามร่างกาย มีฝ้าขาวหรือราในช่องปาก ต่อมน้ำเหลืองที่คอโต รักและขาหนีบบวมโต ซึ่งอาการร้ายแรงจนถึงขั้นอาจทำให้เสียชีวิตลงได้

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ โรคติดเชื้อเอชไอวี ไม่สามารถ รักษาให้ หายขาดได้ มีเพียงแต่ยา ที่ช่วยใน การชะลอ การพัฒนาโรค

แต่ทั้งนี้มี การคิดค้น เทคโนโลยีวิธี การรักษา ให้หายขาด มาโดยตลอด ซึ่งคาดว่า จะประสบความสำเร็จ ในอีกไม่นาน

ทั้งนี้ขอ ให้ผู้ติด เชื้อทั้งรายเก่า และใหม่ ดูแลตนเอง ให้ดีที่สุด เพื่อรอการ รักษา ให้หายขาด ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต อันใกล้นี้

 

สำหรับใคร ที่ได้รับ ความเสี่ยงต่อ การติดเชื้อมา สามารถ ทำการตรวจ คัดกรองเบื้องต้น ได้ด้วยตนเอง

เพราะปัจจุบันนี้ มี ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง วางจำหน่ายตาม ร้านขายยา เพื่อเป็นทางออก ให้แก่ประชาชน ทั่วไป

ได้เข้าถึงการ ตรวจเอชไอวีกัน ได้ง่ายมากขึ้น เพราะการ ตรวจหา เชื้อเอชไอวี ตั้งแต่เนิ่น ๆ อาจช่วย ให้เรารู้

ทราบถึง สถานะ ร่างกาย ของตนเอง ได้เร็ว เพราะหาก ติดเชื้อ ก็จะ สามารถ เข้ารับ การรักษา ได้อย่าง ถูกต้อง และเหมาะสม