HIV vs เอดส์ แตกต่างกัน ชัดๆ มีเพศสัมพันธ์ สร้างครอบครัวได้ปกติ

By | มกราคม 8, 2016

วันนี้เราขอนำเสนอประเด็นน่าสนใจที่หลายคนยังเข้าใจผิด เกี่ยวกับ “HIV” และ “เอดส์” แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งคนส่วนใหญยังมีความเข้าใจกันว่า HIV กับเอดส์ไม่แตกต่างกันแตกต่างกัน

ทั้งนี้ ก็ได้แต่หวังว่า เรื่องราวที่เราได้นำเสนอในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจใหม่ๆ ว่าบุคคลเหล่านี้ก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ สามารถสร้างครอบครัวที่มีความสุขได้อย่างปกติ