Tag Archives: โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ชุดตรวจโรค เอชไอวีและซิฟิลิส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ยอดฮิตของคนไทย

ชุดตรวจโรค เอชไอวี และซิฟิลิส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ย… Read More »

ซิฟิลิส จูบ จะติดเชื้อไหม

ซิฟิลิส จูบ จะติดโรคหรือเปล่า กลับมา ระบาดอีกครั้ง ในหม… Read More »

โรคซิฟิลิสระบาด การกลับมาของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคซิฟิลิสระบาด โรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อ ทาง… Read More »