ผู้มีเชื้อ HIV ฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่ ?

By | สิงหาคม 4, 2021

ผู้มีเชื้อ HIV ฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่

 

ผู้มีเชื้อ HIV ฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่? ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ที่ติด เชื้อเอชไอวี (HIV) จะต้องได้รับยาต้านไวรัสตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อพัฒนาไปสู่ระยะที่ร้ายแรงไปมากกว่านี้

หรือเพื่อ ไม่ให้ร่างกายมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ส่วนน้อยที่จะมีค่า CD4 ที่ต่ำ และอาจมีระดับภูมิคุ้มกันที่ลดลงต่ำ

จนบางครั้งอาจทำให้พวกเขาเหล่านั้น คิดว่าตนเองอาจมีความเสี่ยง ต่อการที่จะเป็นโรคติดเชื้อ ในระบบทางเดินหายใจได้

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ยังมีผู้คนไม่น้อย ที่มีความสงสัยเกี่ยวกับโรคเอชไอวี และโรคโควิด 19 ว่า หากผู้ที่มีเชื้อ HIV อยู่แล้วจะสามารถเข้ารับ การฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19 ได้หรือไม่

เพราะหลายคน อาจมีความ กังวลว่า การที่ผู้ป่วย ติดเชื้อเอชไอวี เป็นผู้ที่มีระบบ ภูมิคุ้มกัน ที่ต่ำ และมีร่างกาย ที่อ่อนแออยู่แล้ว หากเข้ารับ การฉีดวัคซีน จะส่งผลเสีย และเป็นอันตราย ต่อร่างกายเรา หรือไม่

ซึ่งวันนี้เราจะมาคลายความสงสัยต่าง ๆ เหล่านี้สำหรับผู้ที่มีความกังวล

 

ผู้ป่วย ติดเชื้อเอชไอวี สามารถ เข้ารับ การฉีดวัคซีน COVID-19 ได้ เว้นเสียแต่ว่า มีอาการ หรือมี ระดับของ CD4 ต่ำกว่า 200 cells ต่อ ลูกบาศก์มิลลิลิตร

ควรที่จะเข้ารับ การรักษา ให้อาการดีขึ้นก่อน แล้วค่อย เข้ารับการฉีด

 

แต่ หากถาม ว่า ผู้มีเชื้อ HIV ฉีดวัคซีน COVID-19 ได้หรือไม่ ก็สามารถ เข้ารับการฉีด ได้เหมือน คนปกติ ทั่วไป เพราะเนื่องจาก วัคซีน ที่ป้องกัน เชื้อโควิด 19 จะเป็นวัคซีน เชื้อตาย

ซึ่งผู้ที่ ยังรับยาต้าน หรือยากดภูมิคุ้มกัน อยู่ก็น่าจะ เข้ารับการฉีดได้ แต่ทั้งนี้ ก็ควรเข้ารับ การปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่า จะมีความปลอดภัย กับร่างกาย เราจริง ๆ

 

นอกจากนี้ ทางสมาคม เอดส์โลก ได้ระบุ ว่า ผู้ป่วย ติดเชื้อเอชไอวี สามารถ ฉีดวัคซีน โควิดได้ เพราะเนื่องจาก เป็นกลุ่มที่ มีความเสี่ยง ดังนั้น การตอบสนอง ต่อวัคซีน ก็อาจมี ความแตกต่างกัน ออกไป

ซึ่งก็ขึ้น อยู่กับ ระดับของ CD4 และสุขภาพ ร่างกาย ด้วยเช่นกัน แต่หากผู้ป่วย เอชไอวี ที่มีโรค แทรกซ้อน หรือ โรคฉวย โอกาสอยู่ และอาการ ค่อนข้างรุนแรง ก็ควร เข้ารับ การรักษา ให้อาการ คงที่ หรือ หายเสียก่อน

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี หากต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด แต่กลัวว่าอาจเป็นอันตราย ต่อร่างกาย เนื่องจากตนเองมีเชื้อเอชไอวี และยังรับยาต้านอยู่

ควรเข้ารับ การปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ หรือรอให้ ภูมิคุ้มกัน ร่างกาย แข็งแรง หรือ มีระดับ CD4 ที่มากกว่า 200 cells ต่อ ลูกบาศก์มิลลิลิตร ค่อยเข้ารับ การฉีด ก็ได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเตรียมตัวเข้ารับการฉีดวัคซีน ไม่ได้มีความน่ากลัวอะไร ถึงแม้จะเป็นการฉีดวัคซีนโควิดก็ตาม ซึ่งก็เหมือนกับการไปฉีดวัคซีนป้องกันโรค ไข้หวัดในทุก ๆ ปี

 

ดังนั้น ควรทำตัวให้ผ่อนคลาย ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้น แต่ก็เชื่อว่าสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าใครก็คงกลัวกันทั้งนั้น เพราะหลายคนอาจเดินเข้าไป พร้อมกับความกลัวก็ได้ วัดความดันก็สูง หลังฉีดวัคซีนก็เป็นลม อาการเหล่านี้เป็นอาการที่พบได้บ่อย เช่นเดียวกับการไปเจาะเลือด ฉะนั้น ชีวิตเราต้องเดินหน้าต่อไป ให้คิดว่าการฉีดวัคซีน เป็นเพียงการฉีดยาทั่ว ๆ ไป ไม่ได้มีความร้ายแรง และน่ากลัวแต่อย่างไร