ผลตรวจ ซิฟิลิส IgM อ่านผลเป็น Non Reactive หมายความว่าอย่างไร

ผลตรวจ ซิฟิลิส

 

ผลตรวจ ซิฟิลิส เป็นอย่างไร ผลตรวจแบบนี้ ๆ คืออะไร IgM อ่านผลเป็น Non Reactive หมายความว่าอย่างไร ซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากแบคทีเรียชื่อว่า ทรีโพนีมา พัลลิดุม (Treponema Pallidum) โดยสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ และทางบาดแผล

 

ปัจจุบันมีคนจำนวนไม่น้อยที่ติดเชื้อซิฟิลิส โดยพบว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดคือกลุ่มคู่รักวัยรุ่น หรือคู่รักชายรักชาย อายุประมาณ  18-25 ปี นอกจากนี้แล้วยังพบว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ โรคหนองในอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การตรวจหาเชื้อซิฟิลิสนั้นสามารถทำได้หลายวิธี แบ่งออกเป็นสองแบบ คือ

 

– การตรวจแบบชนิดไม่เฉพาะ ซึ่งเป็นการตรวจที่ทำได้ง่าย รู้ผลตรงจได้เร็ว และมีราคาที่ถูก วิธีนี้นิยมใช้ในการตรวจครั้งแรก หรือตรวจคัดกรอง ซึ่งการตรวจในกลุ่มนี้คือ การตรวจแบบ VDRL

และ การตรวจแบบ RPR โดยการตรวจทั้งสองวิธีนี้จะมีความแตกต่างกัน การตรวจแบบ VDRL จะใช้เวลาในการรู้ผลประมาณ 2-3 ชั่วโมง และการตรวจแบบ RPR จะสามารถรู้ผลตรวจได้ใน 10 นาที

 

– การตรวจแบบชนิดเฉพาะ เป็นการตรวจที่มีความแม่นยำสูงเฉพาะโรคซิฟิลิส แต่วิธีการตรวจค่อนข้างที่จะมีความยุ่งยาก เพราะต้องอาศัยความชำนาญมากกว่าการตรวจชนิดอื่น

แต่วิธีการนี้จะสามารถยืนยันการติดเชื้อซิฟิลิสได้ หากในกรณีที่อาการของโรคแสดงให้เห็นได้ไม่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม การตรวจแบบเฉพาะสามารถทำได้ 2 วิธีหลัก ๆ คือ การตรวจแบบ FTA-ABS เป็นวิธีการตรวจ

ที่มีความไวและแม่นยำสูง แต่ต้องอาศัยความชำนาญมาพอสมควร อีกวิธีการตรวจหนึ่งคือ การตรวจแบบ TPHA วิธีนี้สามารถทำได้ง่ายกว่าวิธีแรก ซึ่งแน่นอนว่าความไวและความแม่นยำจะต้องลดลงไปด้วย

 

นอกจากนี้ ระยะของโรคซิฟิลิสจะมีตั้งแต่ระยะที่มีอาการ ระยะแฝง และระยะไม่แสดงอาการ หาก ผลตรวจ ซิฟิลิส IgM อ่านผลเป็น Reactive แสดงว่าเพิ่งได้รับเชื้อมาใหม่ แต่หากเป็น Non Reactive ก็แสดงว่าไม่ได้รับเชื้อมาใหม่ และหากผลการตรวจ IgG อ่านผลเป็น Reactive แสดงว่าได้รับเชื้อมานานแล้ว

 

ดังนั้น การติดเชื้อซิฟิลิส ถึงแม้ว่าจะรักษาหายแล้วก็ตาม แต่ร่างกายมีการจดจำและเก็บแอนติบอดีต่อเชื้อไว้ นอกจกานี้หากรักษาหายขาดแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำอีกครั้งได้

 

อย่างไรก็ตาม โรคซิฟิลิสนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ หากเข้ารับการรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ และพบว่าการติดเชื้อยังไม่ถึง 1 ปี ฉะนั้น หากใครที่กำลังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อซิฟิลิส ก็ควรเข้ารับการตรวจโดยเร็ว เพราะหากตรวจพบเชื้อตั้งแต่ระยะแรกก็มีโอกาสในการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลารักษาน้อยลง และหายเป็นปกติได้ง่ายขึ้น

 

หากติดเชื้อซิฟิลิสแล้วปล่อยทิ้งไว้ ไม่รักษาให้หาย อาจชักนำสู่การเป็นโรคอื่น ๆ เพราะการติดเชื้อซิฟิลิสนั้นสามารถเพิ่มโอกาสในการติดเชื้อเอชไอวีได้

 

ดังนั้น หากใครที่ไม่สะดวกเดินทางไปตรวจตามโรงพยาบาล เพราะเกรงว่าราคาจะแพง และยังไม่อยากเปิดเผยตัวตนต่อสังคม การมีชุดตรวจซิฟิลิส ที่สามารถใช้ตรวจคัดกรองด้วยตนเอง จะเป็นช่องอีกช่องหนึ่งที่สามารถให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้ทำการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง ทั้งยังมีความเป็นส่วนตัวในการตรวจคัดกรองเบื้องต้น มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน รู้ผลได้ใน 10-15 นาที แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การใช้ชุดตรวจซิฟิลิสด้วยตนเองเป็นเพียงการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น หากผลตรวจที่ได้เป็นบวก หรือลบ ก็ควรทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง ที่ระยะเวลาเสี่ยงนานขึ้น เพื่อเช็คผลว่าเหมือนกันหรือไม่

 

ตรวจเอดส์ คลินิกนิรนาม มั่นใจ กี่ เดือน

ตรวจเอดส์ คลินิกนิรนาม มั่นใจ กี่ เดือน

 

ตรวจเอดส์ คลินิกนิรนาม มั่นใจ กี่ เดือน การตรวจหาเชื้อเอชไอวี (HIV) หรือเอดส์ (AIDS) แต่ละรูปแบบ ในปัจจุบันนั้น ค่อนข้าง มีความแตกต่างกัน ออกไป เพราะเมื่อ ร่างกายของเรา ได้รับเชื้อเอชไอวี เข้าไปแล้ว ซึ่งทุกคนก็คงรู้กัน เป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า

เชื้อเอชไอวีเ ป็นเชื้อที่ทำให้ ระบภูมิคุ้มกัน ในร่างกาย ของเราอ่อนแอ หรือทำงาน บกพร่องลง เพราะปกติแล้ว ระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกัน ขึ้นมา เพื่อทำการต่อสู้ กับเชื้อไวรัสต่าง ๆ

 

นอกจากนี้  การตรวจเลือด เพื่อหาเชื้อเอชไอวี จะขึ้นอยู่กับ วิธีตรวจ ที่เลือกใช้ว่าสามารตรวจ HIV ที่ระยะความเสี่ยง เท่าไหร่ได้บ้าง เพราะหากตรวจที่ ระยะเวลาเสี่ยง ไม่เหมาะสม กับชุดตรวจ หรือวิธีตรวจ ก็จะไม่สามารถตรวจพบเชื้อได้ ดังนั้น การเข้ารับ การตรวจหาเชื้อ ในช่วงระยะ ที่ไม่เหมาะสม กับชุดตรวจ หรือวิธีตรวจ ผลที่ได้อาจเป็นลบปลอม ทั้งที่จริง ๆ แล้ว คุณอาจติดเชื้อแล้ว ก็ได้

อย่างไรก็ตาม หากถามว่า ตรวจเอดส์ คลินิกนิรนาม มั่นใจ กี่ เดือน วิธีการตรวจหาเชื้อนั้นย่อมเป็นปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย และมีความแตกต่างกันออกไป

 

การตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ในปัจจุบัน ของคลินิกนิรนาม มีอยู่ 2 รูปแบบ (ตามที่ระบุอยู่หน้าเว็บไซต์สภากาชาดไทย) อีกทั้งก็ขึ้นอยู่กับ ผู้ป่วยติดเชื้อ ว่าได้รับเชื้อมาแล้ว กี่วัน และการตรวจ ด้วยวิธีไหน จึงจะเหมาะสม

– Anti-HIV การตรวจหา แอนติบอดีที่ จำเพาะต่อเชื้อ วิธีนี้ เป็นวิธีที่ได้รับ ความนิยม ในการตรวจ คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวี โดยสามารถ ตรวจพบเชื้อ ได้หลังการติดเชื้อ ประมาณ 3-4 สัปดาห์

– HIV DNA-PCR การตรวจหา สารพันธุกรรม ของเชื้อเอชไอวี ที่อยู่ในเม็ดเลือด เป็นวิธีที่ มีความไวสูง และมีความแม่นยำ แม้มี เชื้อเพียงเล็กน้อย นิยมใช้ตรวจ หลังจาก ที่ตรวจด้วย Anti-HIV แล้วผลเป็นบวก เพราะสามารถ ตรวจพบเชื้อ ได้ตั้งแต่ 10 -14 วันหลังการติดเชื้อ แต่วิธีนี้ มักจะใช้ ในการยืนยันผล ของผู้ป่วย ที่มีความเสี่ยง โดยมีราคาที่ ค่อนข้างสูง

 

นอกจากนี้ ตรวจเอดส์ คลินิกนิรนาม มั่นใจที่กี่เดือน หากท่านเลือกการ ตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ เป็นวิธี Anti-HIV จำเป็นที่จะต้องรอ ให้ร่างกาย สร้างภูมิคุ้มกัน ขึ้นมาก่อน ในสักระยะหนึ่ง จึงจะสามารถ ตรวจพบเชื้อ และมั่นใจได้ว่า ร่างกายติดเชื้อ หรือไม่ โดยแนะนำมั่นใจได้ที่หลัง 1 เดือน และหาก ตรวจด้วยวิธี HIV DNA-PCR จะสามารถมั่นใจ ได้ที่ระยะเวลาเสี่ยง 1 เดือนเช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม หากใคร ที่กำลังมี ความเสี่ยงทางเดียว ที่จะรู้ว่า ติดเชื้อหรือไม่ ก็คือ การเข้ารับการ ตรวจเลือดหาเชื้อ

ซึ่งปัจจุบัน ก็ได้มี ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง วางจำหน่าย เพื่อเป็นทางออก ให้กับผู้ ที่มีความเสี่ยง ได้ทำการ ตรวจคัดกรองด้วยตนเอง และเพื่อ ความเป็นส่วนตัว ในการตรวจคัดกรอง ด้วยตนเอง

โดยชุดตรวจ จะต้องมี ความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน รู้ผลได้ใน 15-20 นาที การตรวจคัดกรอง ด้วยตนเอง นอกจากจะช่วยให้เรารู้ ทราบถึงสถานะ ร่างกาย ของตนเองแล้ว ยังสามารถช่วย ให้เราได้ เข้ารับการรักษา ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม

เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง ซื้อที่ไหน ?

เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง ซื้อที่ไหน

 

เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง ซื้อที่ไหน ปัจจุบัน การตรวจคัดกรอง หาเชื้อเอชไอวี เป็นสิ่งที่ เราไม่ควรมองข้าม เพราะการติดเชื้อเอชไอวี สามารถส่งผลเสีย ต่อร่างกาย ของเราได้เป็นอย่างมาก เพราะเมื่อ ร่างกายของเรา ได้รับเชื้อ เข้าไปแล้ว เชื้อจะเข้าไปทำลาย เซลล์เม็ดเลือดขาว (CD4) และระบบ ภูมิคุ้มกันภายในร่างกาย ให้บกพร่อง จนส่งผลให้ร่างกาย ของผู้ป่วยอ่อนแอลง เรื่อย ๆ และไม่สามารถ ทำการต่อต้านเชื้อ โรคต่าง ๆ ที่เข้าไปสู่ร่างกายได้ จึงอาจก่อ ให้เกิดโรคเอดส์ ขึ้นในที่สุด

 

อย่างไรก็ตาม การติดเชื้อเอชไอวี ก็ไม่อาจพัฒนา ไปสู่ระยะเอดส์ได้ หากเข้ารับ การรักษาเร็ว ขึ้นอยู่กับอายุ และสุขภาพร่างกาย ของผู้ป่วย ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การเข้ารับการตรวจ หาเชื้อเอชไอวี ตั้งแต่เนิ่น ๆ หรือหากรู้ว่าตนเอง มีความเสี่ยง ก็ให้เข้ารับ การตรวจโดยเร็ว  เพื่อความสบายใจ และเพื่อลด ความกังวลใจ แก่ตนเองด้วย

 

ทั้งนี้ เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง ซื้อที่ไหน การตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ สามารถทำได้หลายวิธี บางคนอาจสะดวกเดินทางไป ตรวจตามสถาน พยาบาลรัฐ เพราะสามารถ ทำการตรวจได้ ฟรีปีละ 2 ครั้ง แต่หากใคร ที่ต้องการ ความเป็นส่วนตัว ก็สามารถหาซื้อได้ ตามร้านขายยา หรือเว็บไซต์ ที่น่าเชื่อถือ

 

ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ สามารถ ทำได้ 3 วิธีหลัก ๆ ด้วยกันคือ

 • Anti-HIV antibody วิธีการตรวจนี้ จะเป็นการตรวจหาภูมิต้านทาน ต่อเชื้อเอชไอวี จากเลือด โดยจะทำการวินิจฉัย การทำงานของระบบ ภูมิต้านทาน ภายในเซลล์ เม็ดเลือดขาว ที่มีการต้านทาน ต่อเชื้อเอชไอวี วิธีการตรวจนี้ จะสามารถตรวจพบเชื้อ ได้ในระยะเวลาเพียง 3 สัปดาห์ขึ้นไป หลังการติดเชื้อ

 

 • NAT (Nucleic Acid Testing) การตรวจด้วยวิธีนี้ จะเป็นการตรวจหา สารพันธุกรรมของเชื้อเอชไอวี โดยจะทำการ ตรวจปริมาณ และการทำงาน ของระบบภูมิคุ้มกัน ภายในร่างกาย วิธีการตรวจจะมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วในการตรวจ แพทย์จึงมักใช้ตรวจ กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะสามารถตรวจพบ เชื้อได้ภายใน 1-4 สัปดาห์หลังการติดเชื้อ แต่วิธีนี้อาจมีค่าใช้จ่าย ที่สูงมากพอสมควร และยังไม่ได้นำมาใช้ ในการตรวจเอชไอวีในกรณีทั่วไป ๆ

 

 • PCR (Polymerase Chain Reaction) เป็นการตรวจหาสาร พันธุกรรมในระดับอณูชีวโมเลกุล สามารถตรวจ ได้ในเด็กทารก ที่อาจมีความเสี่ยงต่อ การได้รับเชื้อ จากแม่หลังคลอดตั้งแต่อายุ 1 เดือน และใช้ตรวจกับผู้ใหญ่ หลังได้รับความเสี่ยงมาแล้ว 14 วันขึ้นไป

 

นอกจากนี้ เครื่องตรวจเอดส์ ด้วยตนเอง หาซื้อได้ที่ไหน ปัจจุบันทาง อย. ได้ทำการปลดล็อค ให้จำหน่าย ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเอง ผ่านทางร้านขายยา เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเปิดโอกาส ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงได้ ทำการตรวจคัดกรองด้วยตนเอง

 

อย่างไรก็ตาม การหาซื้อชุดตรวจเอชไอวีสามารถทำได้จริง แต่ก็ไม่ง่ายมากนัก เพราะเนื่องจากไม่มีการระบุรายชื่อร้านขายยาที่มีการนำชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองมาจำหน่าย อีกทั้งยังมีขายเพียงร้านขายยาขนาดใหญ่เท่านั้น

 

ดังนั้น เพื่อความเป็นส่วนตัว ในการตรวจเราจึงอยากแนะนำ ชุดตรวจ HIV ด้วยตนเองของเรา ที่มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน สามารถทำการตรวจ ได้เองที่บ้านง่าย ๆ รู้ผลตรวจได้ใน 15-20 นาที

ท่านใดสนใจ สามารถติดต่อ ได้เลยจัดส่งไว รักษาข้อมูลลูกค้า สามารถ ทำการตรวจคัดกรอง ด้วยตนเองได้โดยเร็วที่สุด เพราะหากตรวจพบเชื้อ ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็มีโอกาส ในการเข้ารับการรักษา และรับยาต้าน ได้ทันเวลา

 

 

 

อาการเอดส์1เดือน จะเป็นอย่างไรบ้าง?

อาการเอดส์1เดือน ปัจจุบันสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ในไทยนั้น ถึงแม้จะดีขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่ก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่ยังต้องให้ความสำคัญ ซึ่งสมัยนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ อีกทั้งยังมีผู้ที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และสามารถเสียชีวิตลงด้วยโรคเอดส์ได้ง่าย ๆ

 

เชื่อว่าปัจจุบันนี้ หลายคนคงเข้าใจผิดคิดว่าโรคเอดส์ กับโรคเอชไอวีนั้น เป็นโรคเดียวกัน แต่รู้หรือไม่ว่าการที่เราติดเชื้อเอชไอวี ก็ไม่ได้แปลว่า เราจะเป็นโรคเอดส์เสมอไป เพราะโรคเอดส์ (AIDS) เป็นขั้นสุดท้าย ของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) ซึ่งเชื้อไวรัสเอชไอวี ได้เข้าไปทำลาย เซลล์เม็ดเลือดขาว และระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกายให้เกิดการบกพร่อง

จึงส่งผลให้ผู้ป่วยติดเชื้อ มีสภาพร่างกายที่อ่อนแอ และสามารถเกิด โรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้ง่าย และปัจจุบัน ก็ยังไม่มีวิธีการไหน ที่จะสามารถรักษาโรคเอชไอวี และโรคเอดส์ให้หายขาดได้ มีเพียงยา ที่ช่วยในการชะลอ การพัฒนาโรคและลดอัตราเสี่ยง ต่อการเสียชีวิตลง ด้วยโรคเอดส์เท่านั้น

 

อาการเอดส์1เดือน

เราจะสามารถสังเกตกันได้ง่าย ๆ และจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะด้วยกัน คือ

 • ระยะเริ่มแรก หรือระยะเฉียบพลัน ในระยะนี้เชื้อ จะยังไม่แสดงอาการ ออกมาให้เห็น ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นระยะที่เชื้อ จะสามารถแพร่กระจายไปทั่ว ร่างกายมากกว่าระยะอื่น ๆ

ผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับ เป็นไข้หวัดใหญ่ มีไข้ ปวดหัว เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ต่อน้ำเหลืองโต และมีอาจมีผื่นขึ้น ซึ่ง อาการเอดส์1เดือน จะเริ่มปรากฏภายใน 1-2 เดือนหลังได้รับเชื้อ และจะเป็นเช่นนี้ ไปประมาณ 2-3 สัปดาห์

 

 • ระยะอาการสงบ ในระยะนี้ จะไม่แสดงอาการชัดเจน หรือแทบไม่มี อาการป่วยใด ๆ เลย แต่เชื้อ ก็จะยังคงอยู่ ภายในร่างกาย และยังคงทำลาย ระบบภูมิคุ้มกัน ของร่างกายอย่างต่อเนื่อง ในระยะนี้

หากผู้ที่ยัง ไม่เข้ารับการตรวจ และยัง ไม่เข้ารับการรักษา เชื้ออาจมีการพัฒนา ไปเรื่อย ๆ จนอาจป่วย ขั้นรุนแรงมากขึ้น เช่น น้ำหนักลดลง อย่างรวดเร็ว มีเชื้อราในช่องปาก ท้องร่วงเรื้อรัง หรือเป็นงูสวัด หากผู้ป่วย ไม่เข้ารับ การรักษาเชื้ออาจพัฒนา ไปสู่ระยะโรคเอดส์ได้

 

 • ระยะสุดท้าย ระยะเอดส์ ในระยะนี้ จะเป็นระยะสุดท้าย ของการติดเชื้อเอชไอวี หรือที่รู้จักกันว่า โรคเอดส์ นั่นเอง ซึ่งระบบภูมิคุ้มกัน ในร่างกาย  ได้ถูกทำลายลง อย่างหนัก จนไม่สามารถต้านทาน ต่อเชื้อโรคต่าง ๆ ได้

จึงส่งผลให้ ผู้ป่วยเกิดการติดเชื้อ และ โรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมา จนทำให้ เสียชีวิตลง ในที่สุด

 

“ทั้งนี้อาการต่าง ๆ ที่กล่าวมาก็อาจจะเป็นอาการเบื้องต้นของโรคอื่น ๆ ได้เช่นกัน การที่จะทราบได้อย่างชัดเจนนั้น คือ ต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวี เท่านั้น”

 

จากที่กล่าวมานี้ การจะทราบได้ว่า ตนเองติดเชื้อเอชไอวีหรือไม่ การเข้ารับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากอย่างหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้ตาม โรงพยาบาลรัฐ คลินิกนิรนาม  หรือโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งค่าใช้จ่ายก็ขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลนั้น ๆ แต่หากเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลรัฐบางโรงพยาบาลก็มีบริการตรวจให้ฟรี เพียงแค่มีบัตรประชาชนก็สามารถเข้ารับการตรวจได้แล้ว

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทาง อย.ได้ทำการปลดล็อค ชุดตรวจเอชไอวี เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้ เพราะหากตรวจพบเชื้อ ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะได้เข้ารับ การรักษา และรับยาต้าน ได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น การหาซื้อชุดตรวจเอชไอวี ด้วยตนเอง อาจเป็นเรื่องที่ง่าย ที่ทุกคนสามารถ ทำได้ แต่สำคัญ คือ ต้องดูให้ดีว่า ชุดตรวจมีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน หรือไม่ แนะนำว่าให้ตรวจเช็ค จากเลขอย.ของสินค้านั้น และเช็ค ให้ว่าตรงกันหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ เพื่อความแม่นยำ และความปลอดภัย ของตัวคุณเอง

ย้ำอีกครั้งว่า เราไม่สามารถสังเกตจากอาการและยืนยันได้ว่าคุณติดเชื้อเอชไอวี แต่อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นนั้น สามารถบอกได้ว่าคุณกำลังป่วยด้วยโรคอะไรสักหนึ่งโรค ดังนั้นมันถือเป็นคำเตือนว่าคุณควรจะตรวจเช็คให้เรียบร้อยว่ากำลังป่วยด้วยโรคอะไรกันแน่ เพราะหากตรวจไวเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีต่อการรักษามากเท่านั้น

 

 

ข้อควรรู้ก่อนการตรวจเอดส์ ควรรู้อะไรบ้าง

ข้อควรรู้ก่อนการตรวจเอดส์ เมื่อเราพูดถึงเลือดบวก หลายคนคงนึกถึงโรคเอดส์ (AIDS) เพราะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่มีความร้ายแรงเป็นอย่างมาก ซึ่งโรคเอดส์นั้นเป็นภาวะขั้นสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี (HIV) หลายคนอาจคิดว่าทั้งสองโรคนี้คือโรคเดียว แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้น ทั้งสองโรคจะมีความแตกต่างกันตรงที่โรคเอชไอวีเป็นเชื้อไวรัส และโรคเอดส์นั้นเป็นเพียงอาการที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ถูกเชื้อไวรัสทำลายลงจนร่างกายของผู้ป่วยไม่สามารถทำการต่อสู้กับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เข้าไปสู่ร่างกายได้

 

การเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ก็เป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ เพราะผู้ป่วยบางรายก็อาจต้องการความเป็นส่วนตัวในการตรวจ ไม่อยากเปิดเผยตัวตนต่อสังคม เพราะอาจจะเกรงว่าสังคมจะไม่ยอมรับ เนื่องจากตนเองเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้ ก็ยังไม่มีวิธีการไหนที่จะสามารถรักษาโรคเอดส์ให้หายขาดได้ มีเพียงแต่ยาที่สามารถช่วยในการชะลอการพัฒนาโรคและลดอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตลงด้วยภาวะโรคเอดส์เท่านั้น

 

ข้อควรรู้ก่อนการตรวจเอดส์ หลายคนมีความกังวลเกี่ยวกับการเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ เพราะเนื่องจากไม่รู้ว่าขั้นตอนในการตรวจนั้นเป็นอย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ค่าใช้จ่ายในการตรวจกี่บาท และต้องไปตรวจที่ไหน เป็นคำถามที่หลายคนมีความกังวลใจกันเป็นอย่างมาก

 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้ใครหลายคนเกิดความเครียดได้ตลอดเวลา ไม่เป็นอันทำงาน หรือบางคนถึงขั้นนอนไม่หลับเลยก็มี ดังนั้น ก่อนที่เราจะเข้ารับการตรวจหาเชื้อนั้น เราจำเป็นที่จะต้องรู้ถึง ข้อควรรู้ ก่อนการตรวจเอดส์ ว่าก่อนที่เราจะทำการตรวจต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้อย่างไรบ้าง

      1. เรามีโอกาสติดเอดส์หรือไม่ สังเกตพฤติกรรมเสี่ยงของตน เราเคยมีเพศสัมพันธ์กับใครโดยไม่สวมถุงยางอนามัยหรือไม่ แม้แต่คู่นอนของตนเองก็ตาม เพราะเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าเขาไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีมาก่อนหรือไม่

      2. รับรู้ประโยชน์ของการตรวจ

  • หากเข้ารับ การตรวจแล้วไม่พบเชื้อ ควรเริ่มต้น ป้องกันตนเอง อย่างจริงจัง
  • ถ้าหากตรวจเจอ ก็ถือว่าโชคดี ที่ตรวจเจอตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อที่จะได้ ป้องกันตนเอง ไม่ให้แพร่เชื้อ ไปสู่บุคคลอื่นได้ สามารถ เข้าสู่การรักษา ได้ทันที รักษาสม่ำเสมอ ไม่ขาด สามารถใช้ชีวิต ได้ตามปกติ อายุขัยยืนยาวดังเดิม วางแผน การมีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ให้แพร่เชื้อ สู่คู่นอน ชวนคู่นอนมาตรวจหาเชื้อ และวางแผน  ป้องกันไม่ให้เชื้อ แพร่ไปสู่ลูก

      3. โรคเอดส์รักษาได้ แม้ไม่หายขาด ปัจจุบันนี้ ถึงแม้ว่าโรคเอดส์ จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็ยังมี ยาที่ช่วย ในชะลอการพัฒนาโรค และลดอัตราเสี่ยง ต่อการเสียชีวิต ด้วยโรคเอดส์ เพื่อให้ผู้ป่วย มีอายุที่ยืนยาวขึ้น และไม่แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

      4. มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องโรคเอชไอวี/เอดส์

      5. สิทธิของการเข้ารับการตรวจเอชไอวี

  • ตรวจได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง เพียงแสดงบัตรประชาชนไทย (เฉพาะสถานพยาบาลรัฐ)
  • อายุไม่ถึง 18 ก็สามารถ เข้ารับการตรวจได้ฟรี (เฉพาะสถานพยาบาลรัฐ)
  • ข้อมูล และผลการตรวจ ของผู้เข้ารับการตรวจ จะต้องเป็นความลับ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง และแพทย์ ไม่มีสิทธิ์ นำไปเผยแพร่ หรือบอกต่อ

 

      6. ไม่ต้องงดข้าว งดน้ำ เพื่อไปตรวจหาเชื้อเอชไอวี/เอดส์

      7. ไม่มั่นใจสามารถโทรติดต่อสอบถามสถานพยาบาลที่จะไปเข้ารับการตรวจก่อนได้

      8. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองในอนาคต หากผลตรวจเป็นลบ ในวันข้างหน้า เราต้อง มีความรับผิดชอบ มากขึ้น รู้จักป้องกันตนเอง จะได้ไม่ต้อง มีความเสี่ยง ในการติดเชื้อเอชไอวีอีก เช่น การสวมใส่ ถุงยางอนามัย เลิกเสพยา หรือไม่ใช้เข็มฉีดยา ร่วมกับผู้อื่น

 

อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ กำลังมีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อHIV/AIDs ปัจจุบันก็ได้มีชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง วางจำหน่าย เพื่อเป็นทางออก ให้แก่ประชาชน ที่ไปได้รับ ความเสี่ยงมา แต่ไม่กล้า เดินทาง ไปตรวจ ที่โรงพยาบาล เพราะต้องการ ความเป็นส่วนตัว เลือกซื้อที่มีเลขอย. ไทย โดยชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง สามารถ ทำการตรวจ คัดกรอง ได้เองที่บ้านง่าย ๆ มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน สามารถ รู้ผล ได้ภายในเวลาเพียง 15-20 นาที ซึ่งสามารถ ทำการตรวจ คัดกรอง เพื่อความสบายใจ

ทั้งนี้ ไม่ว่าผลตรวจที่ได้ จะออกมาเป็นอย่างไร ก็ให้ทำการตรวจซ้ำอีกครั้ง เพื่อรีเช็คผลตรวจ ที่แน่ชัด เพราะการใช้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เป็นเพียงการตรวจ เพื่อคัดกรองเบื้องต้น เท่านั้น เมื่อผลเป็นบวก ให้ตรวจยืนยัน ที่โรงพยาบาลโดยเร็ว หากผลเป็นลบ ให้ทำการตรวจซ้ำ ที่ระยะเวลาเสี่ยงนานขึ้น หรือระยะเวลาเสี่ยงที่ 90 วัน

 

ข้อควรรู้ก่อนการตรวจเอดส์

 

 

 

การรักษาซิฟิลิส ในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

การรักษาซิฟิลิส (ชุดตรวจเอชไอวี)

ซิฟิลิส ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด หากติดเชื้อแล้ว สามารถรักษาให้หายขาดได้ ยิ่งตรวจพบไวเท่าไหร่ ยิ่งดีต่อ การรักษาซิฟิลิส หากตรวจพบ ในระยะแรก การรักษาจะง่าย ๆ ไม่นานก็หายขาด

แต่ถ้าตรวจพบ ในระยะที่เชื้อเข้าทำลาย ระบบบางอย่างของร่างกายแล้ว จะใช้เวลานาน หลายขั้นตอน และเมื่อรักษาหายแล้ว อวัยวะที่ถูกลุกลามนั้นอาจกลับมาทำงานไม่ปกติดังเดิม

แต่ทั้งนี้ผู้ป่วยไม่สามารถหาซื้อยามาทานเองได้ ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างถูกต้อง

ซิฟิลิส คือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่พบได้บ่อย ๆ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Treponema pallidum เชื้อจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทางเยื่อเมือก เช่น ช่องคลอด ท่อปัสสาวะ ทวารหนัก ช่องปาก เยื่อบุตา หรือ เข้าผ่านทางรอยถลอก หรือบาดแผลเล็กน้อยที่ผิวหนัง นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อได้ผ่านทางเลือด เช่น ใช้เข็มฉีดยา ร่วมกับผู้ติดเชื้อ และยังสามารถติดต่อ จากแม่สู่ลูกได้ด้วย

 

โรคซิฟิลิสมี 3 ระยะ

 • ระยะที่ 1 ระยะของการเกิดแผล โดยเริ่มจากการเป็นตุ่มเล็ก ๆ บริเวณที่สัมผัสเชื้อ เช่น อวัยวะเพศ ทวารหนัก ริมฝีปาก ช่องปาก ขาหนีบ เป็นต้น จากตุ่มจะเริ่มใหญ่ขึ้น และแตกออก กลายเป็น แผลริมแข็ง ที่ไม่เจ็บ และสามารถหายได้เอง นอกจากนี้อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย
 • ระยะที่ 2 ระยะออกดอก ผื่นขึ้นตามตัว ฝ่ามือฝ่าเท้า แต่ไม่คัน สามารถหายไปได้เองแม้ไม่ได้รักษา นอกจากนี้อาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย
 • ระยะแฝงและระยะที่ 3 ก่อนเข้าสู่ระยะที่สาม อาการต่าง ๆ อาจจะสงบลง ทำให้เราหลงลืมไป ว่าก่อนหน้านี้มีอาการใด ๆ เกิดขึ้นบ้าง เมื่อผ่านไปหลายปีจะเข้าสู่ระยะที่สาม ระยะทำลาย เชื้อลุกลามถึงสมอง ไขสันหลัง อาจสูญเสียการทรงตัว หูหนวก ตาบอด อัมพาต เสียสติ และอาจจะเสียชีวิตได้

 

การรักษาโรคซิฟิลิสในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง

การรักษาซิฟิลิส จะเน้นไปที่การฉีดยา โดยจะขึ้นอยู่กับระยะของโรค ย้ำว่าการรักษาควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น

 • ระยะที่ 1-2 แพทย์จะฉีดเบนซาทีนเพนิซิลลิน (Benzathine penicillin) เข้าที่กล้ามเนื้อ 1 ครั้ง ติดตามผลการรักษา หากเป็นในระยะที่สองอาจจะนัดฉีดยาตัวเดิมซ้ำอีกครั้งในสัปดาห์ต่อมา หากผู้ป่วยแพ้ยาตัวนี้ แพทย์จะเลือกยาอื่นในกการรักษาแทน
 • ระยะแฝง หรือติดเชื้อมานานมากกว่า 2 ปี แพทย์จะฉีดเบนซาทีนเพนิซิลลินเข้าที่กล้ามเนื้อสัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ติดตามผลการรักษา หากผู้ป่วยแพ้ยาตัวนี้ แพทย์จะเลือกยาอื่นในกการรักษาแทน
 • ระยะที่ 3 ระยะทำลายระบบประสาท แพทย์จะฉีดเพนิซิลลินจี (Penicillin G) เข้าหลอดเลือดดำทุกวัน โดยฉีดทุก ๆ 4 ชั่วโมง ติดต่อกันถึง 2 สัปดาห์ ติดตามผลการรักษา หากผู้ป่วยแพ้ยาตัวนี้ แพทย์จะเลือกยาอื่นในกการรักษาแทน

 

จะสังเกตได้ว่ายิ่งตรวจพบเร็ว และอาการอยู่ในระยะแรก ๆ การรักษาจะง่าย ไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถรักษา ให้หายขาดได้ กลับกันกับผู้ที่ติดเชื้อซิฟิลิส เป็นเวลานาน การรักษา จะเข้มข้นขึ้น ยุ่งยาก ใช้เวลานานกว่า จะรักษาให้หายขาดได้

การตรวจซิฟิลิส ไม่ใช่เรื่องน่ากลัว หากไม่สะดวกที่จะเข้ารับการตรวจ ที่สถานพยาบาล เราขอแนะนำอีกทางเลือกหนึ่ง คือการ ตรวจคัดกรองซิฟิลิสด้วยตนเอง โดยชุดตรวจคัดกรองซิฟิลิส อย่างง่าย ขั้นตอน การตรวจไม่ยุ่งยาก รู้ผลภายในไม่กี่นาที ตรวจจากเลือดปลายนิ้วเพียง 2-3 หยด หากผลออกมาเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) แนะนำ ให้ตรวจติดตาม ผลอีกครั้ง ที่ระยะเวลาเสี่ยง 3 เดือน หากผลออกมาเป็นบวก (พบเชื้อ) ให้เดินทางไปตรวจยืนยัน ที่โรงพยาบาลทันที

เมื่อคุณได้รับ ความเสี่ยงมาก ทางออกที่ดีที่สุด คือ ตรวจ เนื่องจาก จะทำให้คุณ ทราบผล และคลายความกังวลใจ ในทันที อีกทั้ง เพื่อให้ตนเอง ได้ก้าวต่อไป วางแผน การใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้อง

 

 

ชุดตรวจเอดส์ ร้านขายยามี หรือเปล่า?

ชุดตรวจเอดส์ ร้านขายยามี

 

ชุดตรวจเอดส์ ร้านขายยามี หรือเปล่า? หาซื้อได้ที่ไหน ปัจจุบันการเข้ารับการตรวจหาเชื้อเอชวี (HIV) หรือเอดส์ (AIDS) เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อมนุษย์ เพราะส่วนใหญ่วัยรุ่นในสมัยนี้มักจะมีเพศสัมพันธ์กันโดยไม่ป้องกัน หรือไม่สวมถุงยางอยามัย จึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็น โรคหนองในแท้ หนองในเทียม โรคซิฟิลิส เริม รวมไปถึงเอชไอวี ซึ่งแต่ละโรคที่เกิดขึ้นนั้นถือว่ามีความร้ายแรงเป็นอย่างมาก

 

การเข้ารับการตรวจ อาจเป็นทางเดียว ที่จะทำให้คุณนั้น รู้ทราบถึงสถานะร่างกายของตนเอง ว่าติดเชื้อหรือไม่ ดังนั้น ทางกระทรวงสาธารณะสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เห็นถึง ความสำคัญ จึงได้ทำการปลดล็อก ให้ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง วางจำหน่าย ตามร้านขายยา เพื่อให้ประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึง ได้ง่าย และได้ตรวจ คัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเองเบื้องต้น เพื่อเป็นทางเลือก ในการตรวจหาเชื้อแทนการเดินทาง ไปตรวจตามสถานพยาบาล หรือคลินิก เท่านั้น ทำให้ประชาชนนั้น สามารถทราบถึงสถานะเอชไอวีของตนเองได้ตั้งแต่เริ่มแรก และมีโอกาสในการป้องกันเชื้อเอชไอวีไม่ให้แพร่ไปสู่ผู้อื่นได้

 

ชุดตรวจเอดส์ ร้านขายยามี หรือเปล่า?  ถึงแม้ทาง อย. จะได้ทำการ ปลดล็อก ให้ประชาชนทั่วไป สามารถหาซื้อ ชุดตรวจ ได้ตามร้านขายยา เพื่อเป็น อีกทางเลือกหนึ่ง ให้กับผู้ ที่มีความเสี่ย งต่อการติดเชื้อ แต่การหาซื้อชุดตรวจเอชไอวี ตามร้านขายยานั้น ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก

 

“อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ออนไลน์ แต่ควรเลือกซื้อกับร้านที่น่าเชื่อถือ ชุดตรวจคัดกรองเอชไอวี มีเลขอย.ไทย สามารถนำไปไปตรวจเช็คได้จริง เพื่อให้มั่นใจว่าชุดตรวจของร้านนั้นมีการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ความแม่นยำจริง และเหมาะสมกับคนไทย โปรดพิจารณาก่อนการสั่งซื้อ อย่าหลงเชื่อชุดตรวจราคาถูก

 

ปัจจุบันการตรวจหาเชื้อเอชไอวีในเลือดนั้นเป็นที่นิยม เพราะมีประสิทธิภาพสูงและสามารถตรวจได้อย่างแม่นยำ ทั้งนี้ การตรวจหาเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ ในปัจจุบันก็สามารถทำได้ 3 วิธีหลัก ๆ คือ

 • Anti-HIV เป็นการตรวจ หาภูมิต้านทาน หรือที่เรียกว่า Antibody ต่อเชื้อเอชไอวี จากการ ตรวจเลือด ซึ่งจะวินิจฉัย จากการทำงาน ของระบบภูมิต้านทาน ในเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ มีการต้านทาน ต่อเชื้อเอชไอวี

โดยวิธีนี้ สามารถตรวจพบเชื้อ ได้ประมาณ 3 สัปดาห์ไปจนถึง 3 เดือน ของการติดเชื้อ

 • NAT (Nucleic Acid Testing) เป็นการตรวจ หาสาร พันธุกรรม ของเชื้อเอชไอวี โดยวิธีนี้ แพทย์มักจะ ใช้ในกรณี ผู้ป่วยมี ความเสี่ยงสูง เท่านั้น เพราะ เนื่องจาก เป็นวิธี ที่ถือว่า มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว

สามารถตรวจพบเชื้อ ได้ภายใน 1-4 สัปดาห์ ของการติดเชื้อ เท่านั้น และวิธีนี้ ค่อนข้างมี ค่าใช้จ่าย ที่สูง พอสมควร และหาตรวจได้ยาก

 • PCR (Polymerase Chain Reaction) เป็นการตรวจ หาสารพันธุกรรม ในระดับ อณูชีวโมเลกุล ซึ่งสามารถ ตรวจได้ ในเด็กทารก ที่อาจได้รับ ความเสี่ยง มาจากแม่ หลังคลอดตั้งแต่ 1 เดือน และใช้ตรวจ กับผู้ใหญ่

หลังไปได้รับ ความเสี่ยงมา ประมาณ 14 วันขึ้นไป

 

นอกจากนี้ หากใคร ที่ยังมี ความกังวลใจ หรือผู้ที่ ไปได้รับ ความเสี่ยงมา แต่ไม่กล้า เดินทางไป ตรวจตาม สถานพยาบาล ก็สามารถ หาซื้อ ชุดตรวจเอดส์ด้วยตนเอง มาตรวจคัดกรองก่อนได้ ซึ่งหาก หาซื้อตามร้านขายยา มันยาก ก็สามารถ หาซื้อได้ ตามร้าน ในอินเตอร์เน็ต ที่มีความน่าเชื่อถือได้ และชุดตรวจ จะต้องมี ความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้ผล ที่แม่นยำจริง หากเลือกตรวจ กับชุดตรวจ ที่ไม่มี มาตรฐานเลขอย.ไทย ผลที่ได้ก็ไม่น่าเชื่อถือ

ชุดตรวจ hiv ฟรี มีหรือเปล่า ? สามารถไปรับได้จากที่ไหน

ชุดตรวจ hiv ฟรี

 

ชุดตรวจ hiv ฟรีมีหรือเปล่า ? สามารถไปรับได้จากที่ไหน

ชุดตรวจ hiv ฟรี การที่ประชาชนสามารถ เข้าถึงการตรวจเอชไอวี (HIV) ได้โดยง่าย เป็นสิ่งที่จำเป็น อย่างมากในประเทศ เพราะจะช่วยทำให้ผู้ป่วยที่ยังไม่ทราบ ว่าตนเองติดเชื้อเอชไอวีหรือมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ สามารถตรวจและทราบผลได้ไวขึ้น เข้าสู่การรักษาตามระบบ ช่วยลดโอกาสแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ส่งผลให้อัตราการติดเชื้อในประเทศน้อยลง

 

ปัจจุบันประเทศไทย จึงได้ให้สิทธิ์ ในการเข้ารับการตรวจเอชไอวี แก่ประชาชนทุกท่าน ฟรี ปีละ 2 ครั้ง เพียงมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย ก็สามารถเข้ารับการตรวจ กับสถานพยาบาลในไทยได้ ในผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ก็สามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรี โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตผู้ปกครอง (หากเป็นโรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิก ควรติดต่อสอบถามก่อน)

 

แต่อย่างไรก็ตาม การเดินทาง มาตรวจเอชไอวี ที่สถานพยาบาลโดยตรง อาจเป็นเรื่องที่บางคนยังคงรู้สึกไม่สะดวกใจ ไม่กล้า และรู้สึกไม่เป็นส่วนตัว เพราะหากผลตรวจออกมา เป็นลบ ไม่พบการติดเชื้อ อาจจะทำให้รู้สึกเสียดายเวลา หรืออึดอัดใจหากพบคนรู้จัก และบุคคลนั้นทราบว่าเรามาทำอะไร

 

ถึงแม้ จะมีบริการตรวจ ให้ฟรี ที่สถานพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้มาเข้ารับการตรวจกันมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังคงมองเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือไม่อยากที่จะทำ ซึ่งสรุปได้ว่าการตรวจเอชไอวี ก็ยังคงเป็นสิ่งที่เข้าถึง ได้ยากอยู่ ไม่ตอบโจทย์ ความต้องการของประชาชนได้ทั้งหมด

 

“ทางอย.ไทย จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ ดังนั้น จึงได้ออกประกาศปลดล็อกให้ประชาชน สามารถซื้อชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง มาตรวจคัดกรองเองได้ โดยจะต้องเป็นชุดตรวจที่ผ่านการรับรองจากอย.ไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ประชาชน”

 

ชุดตรวจHIV ฟรี มีหรือเปล่า ?

ชุดตรวจ HIV ฟรี ที่เป็นแบบ สามารถตรวจคัดกรองได้ ด้วยตนเองที่บ้าน ในประเทศไทย ยังไม่มีการแจกฟรี มีเพียงสิทธิ์ในการเข้ารับการตรวจฟรี ปีละ 2 ครั้งเท่านั้น หากใครประสงค์ ที่จะตรวจฟรี ก็สามารถ เดินทางไปที่สถานพยาบาล ที่เข้าร่วมได้เลย แต่หากใครที่ ประสงค์จะตรวจคัดกรอง ด้วยตนเองก่อน ก็จะต้องจ่ายเงินหาซื้อมาตรวจเอง

 

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง เป็นการตรวจ เพื่อคัดกรองเท่านั้น เป็นชุดตรวจที่ ออกแบบมา ให้ใช้งานง่าย รู้ผลรวดเร็ว โดยหากตรวจ คัดกรองด้วยตนเอง แล้ว พบว่าผลเป็นบวก หมายถึง คุณมีโอกาส เสี่ยงได้รับการติด เชื้อเอชไอวีจริง สิ่งที่จะต้องทำต่อ คือ เดินทางไปตรวจยืนยันผล ที่สถานพยาบาล เพื่อเข้าสู่การรักษา

แต่หากพบว่า ผลเป็นลบ หมายถึง คุณไม่มีความเสี่ยง ในการติดเชื้อ เอชไอวี ซึ่งสามารถ สบายใจได้แล้ว และถ้าจะให้ดี คุณควรตรวจ เช็คอีกครั้ง หลังได้รับ ความเสี่ยงมาเกิน 3 เดือน เพื่อเป็น การเช็คผล อีกครั้งว่าตรงกันหรือไม่

                  อย่างไรก็ตาม ควรเลือกซื้อชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีที่ผ่านมาตรฐานอย.ไทย เพื่อประสิทธิภาพ และคุณภาพชุดตรวจที่ดี ที่จะส่งผลให้ผลตรวจของคุณมีความแม่นยำจริง”

 

การเลือกชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง

ควรเลือกให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ได้รับความเสี่ยง โดยมีให้เลือกอยู่ 2 แบบ ก็คือ ชุดตรวจ Gen ­3 และ Gen 4 โดยชุดตรวจ Gen 3 สามารถตรวจพบการติดเชื้อได้ หากมีระยะเวลาเสี่ยงมาอย่างน้อย 21-30 วัน ชุดตรวจ Gen 4 สามารถตรวจพบการติดเชื้อได้ หากมีระยะเวลาเสี่ยงมาอย่างน้อย 14 วันขึ้นไป

อย่างไรก็ตาม ไม่ควรที่จะรีบร้อนตรวจเร็วเกินไป เพราะอาจจะส่งผลให้เกิดผลลบปลอมได้ ผลปลอม คือ การที่ผลออกมาแล้วพบว่าไม่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่ที่จริงแล้วคุณมีความเสี่ยงได้รับการติดเชื้อ หากเป็นเช่นนี้ อาจจะทำให้คุณไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อ มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อให้กับคนที่คุณรัก และเมื่อไม่มีการรักษาอาจจะทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น

โรคเอชไอวีในปัจจุบันนี้ไ ม่จำเป็นต้องเสียชีวิตเสมอไป ถึงแม้ในตอนนี้ จะยังไม่สามารถ รักษาให้หายขาดได้ แต่หากเข้าสู่กระบวนการรักษา ทานยาสม่ำเสมอ และปฏิบัติตามตนตามคำแนะนำ ของแพทย์อย่างเคร่งครัด ท่านก็ สามารถมีชีวิตดังคนปกติได้ มีอายุขัยที่ยาวนานดังเดิม และไม่เกิดผลที่เลวร้าย

 

ดังนั้น หากพบว่ามีความเสี่ยง หรือสงสัย ท่านควรจะตรวจให้ทราบผล หากไม่กล้าไปโรงพยาบาล ก็สามารถเลือกตรวจคัดกรองด้วยตนเอง ที่มีมาตรฐานได้ ตรวจไว รู้สถานะเลือดไว และเข้าสู่ระบบการรักษาได้ทันที

ตรวจซิฟิลิส ที่ไหนได้บ้าง

 

ตรวจซิฟิลิส ที่ไหน การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย การเปลี่ยนคู่นอนบ่อย ๆ พฤติกรรมเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้ เช่น การติดเชื้อเอชไอวี (HIV) การติดเชื้อซิฟิลิส (Syphilis) หรือแม้แต่โรคหนองในแท้และหนองในเทียม เป็นต้น

โดยปกติแล้ว คนที่อยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์ ควรที่จะต้องเข้ารับการตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุก ๆ 3 เดือน หากผลออกมาพบว่าไม่ติดเชื้อใด ๆ ก็จะสามารถสบายใจ และใช้ชีวิตได้อย่างไม่กังวล แต่หากผลออกมาเป็นบวก ก็จะสามารถเข้าสู่การรักษาได้ทันเวลา

ทั้งนี้ รวมถึงใครก็ตามที่กำลังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ควรเข้ารับการตรวจหา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อความปลอดภัยของตนเอง

เพราะ หากตรวจพบเชื้อเร็ว ก็จะได้เข้ารับ การรักษา ได้อย่าง ถูกต้อง และเหมาะสม เพื่อลดการ แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นด้วย

ตรวจซิฟิลิส ที่ไหน

อยากตรวจซิฟิลิส ต้องไปตรวจที่ไหน

ในปัจจุบันโรคซิฟิลิส (Syphilis) เป็นโรคที่พบ ได้บ่อย รองมาจาก โรคหนองในแท้ (Gonorrhea) หนองในเทียม (Non-Gonococcal Urethritis) โดยเป็นโรค ที่สามารถ เกิดขึ้นได้ ทั้งผู้ชาย และผู้หญิง

หากได้รับเชื้อเข้าไป ในช่วงแรกอาจพบ แผลบริเวณอวัยวะเพศ หรืออาจมีผื่นขึ้นตามร่างกาย ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และหลังจากนั้นแผลก็จะหายไปเอง

 

นอกจากนี้แล้ว ผู้ที่ติดเชื้อ บางราย อาจไม่มีการแสดง อาการ แต่เชื้อ ก็จะยังอยู่ภายใน ร่างกายหากไม่ได้เข้ารับ การรักษา และเมื่อเวลาผ่านไป  เชื้อที่อยู่ในร่างกาย อาจส่งผลเสีย ต่อระบบต่าง  ๆ ภายในร่างกายได้

อาทิเช่น ความผิดปกติของสอง ระบบหัวใจ และหลอดเลือด เพราะเนื่องจากโรค ไม่มีการแสดงอาการ ออกมา จึงทำให้ผู้ป่วยนั้น ไม่เข้ารับ การตรวจ และรักษา

 

ดังนั้น หากใครที่กำลังคิดว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อซิฟิลิส ก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจโดยเร็วตามสถานพยาบาล หรือคลินิกที่มีบริการตรวจโรค

 

ตรวจซิฟิลิส ที่ไหน การขอรับบริการ ตรวจซิฟิลิสนั้นง่ายมาก สามารถเข้ารับ การตรวจ ได้ตาม โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลรัฐ หรือคลินิก สำหรับตรวจ โรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ โดยหากจะเข้ารับ การตรวจ ก็สามารถโทรติดต่อ สอบถาม ทางสถานพยาบาลก่อนได้ เพื่อสอบถาม ถึงการบริการ ตารางเวลาแพทย์ หรือบางสถานพยาบาล ก็มีบริการจองคิว เข้ารับการตรวจได้ ทั้งนี้ค่าบริการก็จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสถานพยาบาล  และวิธีตรวจที่เลือก

 

นอกจากนี้แล้ว ทางที่ดี ที่สุด ในการป้องกันโรคซิฟิลิส คือ หลีกเลี่ยงการ มีเพศสัมพันธ์ แบบไม่ป้องกัน ควรสวมใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้ง เมื่อมีเพศสัมพันธ์ ในส่วน ของคู่รัก ที่มีแพลนจะแต่งงาน ควรตรวจร่างกาย อย่างละเอียดก่อน วางแผนตั้งครรภ์ เพราะหากตรวจเจอเชื้อ ก็จะได้วางแผน การรักษาให้หายขาด ก่อนตั้งครรภ์ เพื่อผลดีต่อ คุณพ่อคุณแม่ และทารกในครรภ์ ซึ่งหากไม่ได้เข้ารับ การรักษาเชื้ออาจแพร่ ไปสู่ทารกที่อยู่ในครรภ์ และอาจส่งผลให้ เด็กทารกพิการ และเสียชีวิตลงได้

 

อย่างไรก็ตาม หากใครที่มีความกังวลใจว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อซิฟิลิส และไม่กล้าเดินทางไปตรวจตามสถานพยาบาล ก็สามารถตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจซิฟิลิสด้วยตนเอง ซึ่งมีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน สามารถรู้ผลได้ภายใน 15-20 นาที

 

การตรวจคัดกรองเบื้องต้น นอกจาก ทำให้คุณนั้น รู้ทราบ ถึงสถานะ ร่างกายตนเอง ได้เร็วแล้ว หากตรวจเจอเชื้อก็ จะได้เข้ารับ การตรวจซ้ำ และเข้ารับ การรักษา ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม ทั้งนี้ การใช้ชุดตรวจซิฟิลิสด้วยตนเอง เป็นเพียง การตรวจเพื่อคัดกรองเบื้องต้น เท่านั้น ไม่ว่าผลตรวจ จะออกมา เป็นอย่างไร ก็ให้ ทำการตรวจซ้ำ อีกครั้ง เพื่อยืนยัน ผลตรวจ ที่แน่ชัด  และหากผล เป็นบวก ก็ควรที่จะรีบ เข้ารับการตรวจ กับโรงพยาบาล ให้เร็วที่สุด เพื่อดำเนิน การตรวจ และรักษาต่อไป

 

 

ชุดตรวจ hiv ราคา เท่าไหร่ เลือกยังไงดี

ชุดตรวจ HIV ราคา

ชุดตรวจ hiv ราคา เท่าไหร่ เลือกยังไงดี

ชุดตรวจ HIV ราคา เท่าไหร่ เลือกยังไงดี โรคเอชไอวี (HIV) เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่ง ที่หากได้รับเชื้อเข้าไปในร่างกายแล้ว เชื้อไวรัสจะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เกิดความบกพร่อง

ซึ่งปกติแล้วระบบภูมิคุ้มกัน ก็เปรียบเสมือนเกราะในการป้องกันของร่างกาย แต่เมื่อระบบภูมิคุ้มกัน เกิดความอ่อนแอลงอย่างต่อเนื่อง อาจจะส่งผลทำให้ร่างกายของเรานั้นไม่สามารถต่อต้านกับเชื้อโรคต่าง ๆ ที่เข้าไปสู่ร่างกายได้

และอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่อาจก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ได้เช่น โรคมะเร็ง วัณโรค หรืออาจเสียชีวิตลงได้  หากไม่ได้เข้ารับการรักษา ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีอาจพัฒนาไปสู่ระยะเอดส์ได้

“ดังนั้นหากทราบว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะได้รับการติดเชื้อ การเข้ารับการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี เป็นช่องทางเดียวที่จะทำให้คุณรู้ว่าร่างกายเกิดการติดเชื้อหรือไม่”

ซึ่งนอกจากจะต้องสังเกตอาการเบื้องต้นแล้ว การตรวจเลือดหาเชื้อยังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน และยังมีบริการตรวจทุกโรงพยาบาลอีกด้วย

ส่วนใหญ่แล้วการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี จะตรวจหาแอนติบอดี (antibody) ที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเพื่อต้านทานต่อเชื้อเอชไอวี ซึ่งปกติแล้วร่างกายของคนหลังได้รับเชื้อมา จะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ถึง 3 เดือน ในการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา

“ดังนั้น หากเข้ารับการตรวจครั้งแรกหลัง 3 สัปดาห์ที่ได้รับความเสี่ยง แล้วไม่พบเชื้อ ก็จะแนะนำให้เข้ารับการตรวจอีกครั้งหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว”

 

การตรวจหาเชื้อเอชไอวี สามารถแบ่งแยกออกเป็น 3 วิธีหลัก ๆ ด้วยกัน คือ

– การตรวจแบบ NAT (Nucleic Acid Technology) วิธีการตรวจนี้จะแตกต่างไปจากวิธีอื่นตรงที่ สามารถวัดผลจากร่างกายย้อนหลังไปประมาณ 5-7 วันหลังเสี่ยง การตรวจด้วยวิธีนี้สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่คลินิกนิรนาม

– การตรวจแบบ Anti HIV (ตรวจหาแอนติบอดีที่มีต่อเชื้อเอชไอวี) วิธีการนี้สามารถทราบผลตรวจ ได้ภายในเวลาเพียง 1-2 ชั่วโมงหลังตรวจ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นผลย้อนหลังไปประมาณ 1 เดือน การตรวจด้วยวิธีนี้ สามารถเข้ารับการตรวจได้ฟรีที่โรงพยาบาลรัฐ เพียงมีบัตรประชาชน แต่หากเป็นโรงพยาบาลเอกชน จะมีค่าใช้จ่าย จะราคาเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาล

– การตรวจแบบ Rapid HIV Test หรือชุดตรวจอย่างง่าย สามารถรู้ผลได้รวดเร็วใช้เวลาอ่านผลเพียง 15-20 นาทีเท่านั้น ซึ่งในปัจจุบันถูกนำมาใช้ในการตรวจเพื่อคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น และมีการนำไปใช้สำหรับตรวจคัดกรองด้วยตนเอง

ชุดตรวจHIV ราคาเท่าไหร่

ชุดตรวจ HIV ราคา การตรวจคัดกรองเอชไอวีด้วยตนเอง ด้วยชุดตรวจHIV นั้น ราคาจะอยู่ที่ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป หากท่านใดที่กำลังลังเลกับชุดตรวจที่มีราคาถูกกว่านี้ ขอให้พิจารณาถึงการผ่านมาตรฐาน อย.ไทย มีชุดตรวจเอชไอวีจำนวนมาก ที่นำมาขายในราคาถูก แต่เมื่อขอดูเลขอย.ไทย ปรากฎว่า ไม่มี!! ดังนั้นจึงแนะนำให้ขอดูเลขอย.ไทย และเช็คว่ามีจริงหรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ โปรดระวังการแอบอ้าง

 

อย่างไรก็ตาม นอกจาก วิธีการตรวจข้างต้นแล้ว หากใคร ที่สนใจ ที่จะเดินทางไปตรวจ ที่สถานพยาบาลเอง วันนี้ เรามีค่าใช้จ่ายที่ ทำการสำรวจมาแล้ว มาฝากทุกท่านกัน

– คลินิกนิรนาม ตรวจแบบรู้ผลทันทีราคาจะเริ่มต้นที่ 200 บาท หากตรวจแบบ PCR รู้ผล 1 สัปดาห์ ราคาเริ่มต้นที่ 1,500 บาท

– โรงพยาบาลเอกชน ราคาจะเริ่มต้นประมาณ 600-1,000 บาท แล้วแต่โรงพยาบาล

– โรงพยาบาลรัฐ บางโรงพยาบาลของรัฐเข้าร่วมโครงการ และสามารถตรวจเอชไอวีฟรีปีละ 2 ครั้ง เพียงมีบัตรประชาชน

อย่างไรก็ตาม แต่ละโรงพยาบาล ก็อาจมีค่าใช้จ่าย ที่แตกต่าง กันออกไป หากผู้ที่สนใจ สามารถโทรไปสอบถามก่อนได้

 

ทั้งนี้ หากผู้ที่คิดว่า ตนเองมีความเสี่ยง ต่อการติดเชื้อเอชไอวี และไม่กล้า เดินทางไปตรวจ ตามสถานพยาบาล ปัจจุบัน ก็ได้มีชุดตรวจคัดกรองเอชไอวีวางจำหน่าย มีความปลอดภัย แม่นยำ และได้มาตรฐาน รู้ผลได้ในเวลา 15-20 นาที สามารถ ทำการตรวจ ได้เองที่บ้านง่าย ๆ เพราะหากตรวจ เจอเชื้อตั้งแต่เนิ่น ๆ ก็จะได้เข้ารับการรักษา และรับยาต้านได้ทันเวลา

 “แต่อย่างไรก็ตาม วิธีการตรวจนี้เป็นเพียงการตรวจเพื่อคัดกรองเท่านั้น ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ให้เข้ารับการตรวจซ้ำอีกครั้ง ที่หลัง 3 เดือน เพื่อเป็นการเช็คผลที่แน่ชัด”