Tag Archives: ชุดตรวจเอชไอวี

เตรียมตัวตั้งครรภ์ด้วยการตรวจคัดกรองโรค

เตรียมตัวตั้งครรภ์ด้วยการตรวจคัดกรองโรค การตรวจคัดกรองโ… Read More »

เอชไอวี กับ เอดส์ ต่างกันยังไง ความเข้าใจผิดที่อาจจะนำไปสู่ความหมดกำลังใจในการรักษา

เอชไอวี กับ เอดส์ ต่างกันยังไง ความเข้าใจผิดที่อาจจะนำไ… Read More »

อนาคตอันใกล้ รักษา เอดส์ หายขาด ดูแลตนเองให้ปลอดภัยต่อการติดเชื้อเอชไอวี

อนาคตอันใกล้ รักษา เอดส์ หายขาด มีผู้หายขาดจากการติดเชื… Read More »

ตรวจเอดส์ รู้ผลทันที ตรวจเอชไอวีแบบไม่ต้องรอนาน

ตรวจเอดส์ รู้ผลทันที ปัจจุบันการตรวจเอชไอวี ( HIV) หรือ… Read More »

ชุดตรวจ HIV การตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ทำได้จริง?

ชุดตรวจ HIV ปัจจุบัน การติดเชื้อเอชไอวี จะแตกต่าง จากกา… Read More »

อาการของโรคเอดส์ผู้ชายระยะแรก มีลักษณะอย่างไร แตกต่างหรือไม่

อาการของโรคเอดส์ผู้ชายระยะแรก โรคเอดส์ (AIDS) เป็นโรคที… Read More »

เป็นแผลแบบไหน ถึงติดเอดส์ได้

เป็นแผลแบบไหน ถึงติดเอดส์ได้ ปัจจุบันเอชไอวี หรือ เอดส์… Read More »

ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน ?

ชุดตรวจเอดส์ ซื้อที่ไหน การตรวจเอดส์ ในผู้ที่มีความเสี่… Read More »

ใครเคยสั่งชุดตรวจเอดส์ในอินเตอร์เน็ตบ้าง?

  ใครเคยสั่งชุดตรวจเอดส์ในอินเตอร์เน็ตบ้าง? จากการ… Read More »