Tag Archives: ชุดตรวจเอชไอวี

ตรวจ HIV 21 วัน เชื่อถือได้ไหม ชุดตรวจเอชไอวี Insti ตรวจได้ไหม

ตรวจ HIV 21 วัน เชื่อถือได้ไหม การตรวจหาเชื้อเอชไอวี (H… Read More »

ตรวจ HIV เพื่ออะไร เป็นเรื่องจำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความสำคัญกับการตรวจHIV

ตรวจ HIV เพื่ออะไร ทำไมถึงสนับสนุนให้ประชาชนหันมาให้ควา… Read More »

เตรียมตัวตั้งครรภ์ด้วยการตรวจคัดกรองโรค

เตรียมตัวตั้งครรภ์ด้วยการตรวจคัดกรองโรค การตรวจคัดกรองโ… Read More »

เอชไอวี กับ เอดส์ ต่างกันยังไง ความเข้าใจผิดที่อาจจะนำไปสู่ความหมดกำลังใจในการรักษา

เอชไอวี กับ เอดส์ ต่างกันยังไง ความเข้าใจผิดที่อาจจะนำไ… Read More »

อนาคตอันใกล้ รักษา เอดส์ หายขาด ดูแลตนเองให้ปลอดภัยต่อการติดเชื้อเอชไอวี

อนาคตอันใกล้ รักษา เอดส์ หายขาด มีผู้หายขาดจากการติดเชื… Read More »

ตรวจเอดส์ รู้ผลทันที ตรวจเอชไอวีแบบไม่ต้องรอนาน

ตรวจเอดส์ รู้ผลทันที ปัจจุบันการตรวจเอชไอวี ( HIV) หรือ… Read More »

ชุดตรวจ HIV การตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง ทำได้จริง?

ชุดตรวจ HIV ปัจจุบัน การติดเชื้อเอชไอวี จะแตกต่าง จากกา… Read More »

อาการของโรคเอดส์ผู้ชายระยะแรก มีลักษณะอย่างไร แตกต่างหรือไม่

อาการของโรคเอดส์ผู้ชายระยะแรก โรคเอดส์ (AIDS) เป็นโรคที… Read More »

เป็นแผลแบบไหน ถึงติดเอดส์ได้

เป็นแผลแบบไหน ถึงติดเอดส์ได้ ปัจจุบันเอชไอวี หรือ เอดส์… Read More »